TFF, Etik Kurulu Talimatı'nın 12. maddesinde değişiklik yapılarak gerçek ve tüzel kişilere basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla etik davranış ilkelerine aykırı beyan ve açıklamalarda bulunmama yükümlülüğü getirildiğini açıkladı.