HDP’nin Yüksek Seçim Kurulu'ndaki temsilcisi Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada AKP'nin İstanbul seçimlerini iptal ettirmek için devlet kurumlarından, erişilmesi yasa dışı olan kişisel verileri nasıl aldığını ifşa etti.

Tiryaki, bizzat bulunduğu YSK toplantılarından hareketle, kişisel verilerin AKP'ye nasıl sunulduğunu ayrıntılarıyla anlarken, "9 bini aşkın sandık kurulu üyesinin isimlerini aldınız, TC kimlik numaralarını aldınız, bunların nerede çalıştığına dair bilgileri SGK’den aldınız, BAĞ-KUR’dan aldınız; bütün verileri aldınız, devletin bütün olanaklarını kullandınız. Bunun hiç kimseyle paylaşılması mümkün değilken İçişleri Bakanlığını kendi yan şirketiniz gibi kullandınız, bütün verileri aldınız." bilgilerini verdi. 

TBMM tutanaklarına da yansıyan o konuşma ve AKP'lilerin cevapları şöyle:

MEHMET RÜŞTÜ TİRYAKİ - Ne diyorsunuz? "Çünkü çaldılar." diyorsunuz. Ben şimdi kimin neyi çaldığını size anlatacağım. Seçimlerin iptali için başvurduğunuzda dediniz ki: “20 bin zihinsel engelli oy kullandı.”

RECEP ÖZEL (Isparta - aynı zamanda AKP'nin YSK temsilcisi) - "Kullanma ihtimali var." dedik.

MEHMET RÜŞTÜ TİRYAKİ (Devamla) – Öyle demedin Recep Bey, aynı toplantıdaydık.

RECEP ÖZEL (Isparta) – Öyle dedik, öyle dedik.

MEHMET RÜŞTÜ TİRYAKİ (Devamla) – "Kullandı." dediniz, çünkü "ihtimal" olsa delil olmayacağı için onu söyleyemezsin, aynı toplantıdaydık.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Recep yalan söyler arada, bilirim ben.

MEHMET RÜŞTÜ TİRYAKİ (Devamla) – Şimdi, size bir kanun maddesi okuyacağım, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 6: "Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerdir. Özel nitelikli kişisel verilerin ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır." Siz Sağlık Bakanlığından kişisel verileri çaldınız. Çalan biri var; sizsiniz! (HDP ve CHP sıralarından alkışlar) Zihinsel engellilerin, 20 bin zihinsel engellinin verisini hukuka aykırı biçimde Sağlık Bakanlığından aldınız.

Ben Mehmet Tiryaki olarak, bir avukat olarak, vekil olarak gidip Sağlık Bakanlığından Türkiye’nin herhangi bir ilinin, herhangi bir ilçesinin zihinsel engellilerinin listesini istesem alabilir miyim? Alamam. Neden? Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı. İşte, siz Sağlık Bakanlığıyla iş birliği içerisinde bu verileri çaldınız, suç işlediniz. (HDP ve CHP sıralarından alkışlar) Bu verileri alamazsınız, bu verileri alamazsınız; hiç kimse sizinle paylaşamaz.

ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) – Devamı var maddenin, devamı var.

RECEP ÖZEL (Isparta) – İçinden oy kullanan da çıktı ama oy kullanan da çıktı.

MEHMET RÜŞTÜ TİRYAKİ (Devamla) – Bir şey daha söylediniz.

ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) – Hayır, kanunu yanlış biliyorsun.

MEHMET RÜŞTÜ TİRYAKİ (Devamla) – Devam ediyorum.

ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) – İstisna maddeleri var.

MEHMET RÜŞTÜ TİRYAKİ (Devamla) – Dediniz ki: "5 bin kısıtlı var, 5 bin kısıtlı, 5 bin küsur kısıtlı." Daha sonra bir liste daha verdiniz, 5.515 kişilik kısıtlı listesi "10 bin kısıtlı oy kullandı." dediniz. Bu kısıtlıların TC kimlik numarası, hangi mahkemede kısıtlılık kararı verildiği ve bunların ne zaman kesinleştiği bilgisinin tamamını Adalet Bakanlığından aldınız, çaldınız! Yine kişisel verileri aldınız. (HDP ve CHP sıralarından alkışlar) Çalan birisi var ve sizsiniz!

RECEP ÖZEL (Isparta) – Hadi oradan!

MEHMET RÜŞTÜ TİRYAKİ (Devamla) – Başka şeyleri de çaldınız. Neyi çaldınız? Sandık kurulu başkanlarının listesini aldınız. Şimdi, sandık kurulu başkanlarının listesini hiçbir siyasi parti ilçe seçim kurullarından alabilir mi?

ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) – Aldı CHP, Pendik ilçe başkanlığı…

MEHMET RÜŞTÜ TİRYAKİ (Devamla) – Alamaz, alamaz!

ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) – …mesaj atmış.

MEHMET RÜŞTÜ TİRYAKİ (Devamla) – Alamaz, ilçe seçim kurullarından alamaz. Siz ilçe seçim kurullarından bütün sandık kurulu başkanlarının, İstanbul’daki 31 sandığın sandık kurulu başkanının listesini aldınız, İçişleri Bakanlığından bunlara ait bütün verileri aldınız; ben şimdi ne verileri aldığınızı söyleyeceğim.

Sandık kurulu üyelerinin, 9 bini aşkın sandık kurulu üyesinin isimlerini aldınız, TC kimlik numaralarını aldınız, bunların nerede çalıştığına dair bilgileri SGK’den aldınız, BAĞ-KUR’dan aldınız; bütün verileri aldınız, devletin bütün olanaklarını kullandınız. Bunun hiç kimseyle paylaşılması mümkün değilken İçişleri Bakanlığını kendi yan şirketiniz gibi kullandınız, bütün verileri aldınız. Daha başka şeyleri aldınız, bunların ailelerine ilişkin bilgileri aldınız. Dilekçelerinizde var, o valiz valiz, bavul bavul getirdiğiniz dilekçenin ekinde var. Dilekçelerinizde yazıyor, deniliyor ki: “Bu sandık kurulu başkanının eniştesi FETÖ’den alındı, kayınbiraderi FETÖ’den yargılandı.” Bu ne demek? Sadece sandık kurulu başkanlarının değil, sadece sandık kurulu üyelerinin değil, yetmiş yedi sülalelerinin verilerini aldınız İçişleri Bakanlığından. İşte, çalma budur. Siz bütün kişisel verileri çaldınız, sonra da itiraz ettiniz. Hukuka aykırılık varsa en büyük hukuka aykırılık budur.

Şimdi, size başka bir şey söyleyeceğim. Bütün bunları üst üste koyup ne dediniz? Dediniz: “Orada bir şeyler oldu, o yüzden iptal edildi.” Ben size şunu söyleyeyim: 81 ille ilgili, 900 ilçeyle ilgili aynı bilgileri İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve diğer bakanlıklar, burada zeki 600 milletvekili var, herhangi birisine versinler, bir hafta içerisinde sizin yazdığınız dilekçenin aynısını yazmazsa ben hiçbir şey bilmiyorum. Siyaseti de bırakırım, avukatlığı da bırakırım, milletvekilliğini de bırakırım diyorum."