CHP Melis Grubu, Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nin (KİT) hesaplarını ibra eden 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait KİT Komisyonu raporlarına itiraz ederek, komisyon raporlarının TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesini talep etti.

Grup adına CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel tarafından KİT Komisyonu Başkanlığı’na sunulan dilekçede, söz konusu raporlarda ibraya esas bilgi ve belge eksiklikleri ve telafi edilmemiş kamu zararlarının varlığı bulunması nedeniyle eksiksiz bir denetimden bahsedilemeyeceği, söz konusu hesapların KİT Komisyonu tarafından tasvip edilmemesi gerektiği belirtildi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, CHP Grubu tarafından yapılan itiraz başvurusunda çok sayıdaki KİT’te yaşanan usulsüzlüklere dikkat çekilirken, AKP hükümetleri döneminde 70 milyar TL’nin üzerinde 5 binden fazla ihale gerçekleştiren TOKİ Başkanlığı’na ilişkin şu tespitler yer aldı:

- TOKİ zarara neden oldu: Kamu İhale Kanunu’na 2003 yılında eklenen ve TOKİ’ye “kamulaştırma, mülkiyet, arsa temini, imar işlemleri ve uygulama projesine ilişkin şartlar aranmaksızın ihale yapma” yetkisi veren düzenleme ile ilgili de ciddi sorunlar yaşandığı görülmektedir. TOKİ’nin iş ve ihalelerinin hızlandırılması amacıyla verilen bu yetkinin, koordinasyonsuzluk ve ihale sonrası ortaya çıkan sorunlar nedeniyle de önemli zararlara yol açtığı Sayıştay raporlarına yansımış durumdadır. Çok sayıda kamu zararına yol açan ihale işlemi görülmüştür. Kamu kaynaklarının; hızlı iş yapma bahanesiyle yapılan ihaleler nedeniyle boşa gitmesine izin verilmemelidir. 

- Yolsuzlukların hesabı sorulmadı: TOKİ’nin iştiraki olan Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (EKGYO) A.Ş.’nin kuruluş sermayesini çalışanlara ait olan Konut Edindirme Yardımı Fonu’nda biriken kaynakla edinilmiş arsalar oluşturmuştur. Bunun dışında çok büyük miktarda emlak, EKGYO’nun ana hissedarı olan TOKİ üzerinden düşük bedellerle aktarılmıştır. Sayıştay ve Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından şirket bünyesinde tespit edilmiş olan birçok yolsuzluğun hesabı sorulmamış ve çok büyük miktarlarda kamu zararının tahsili sağlanmamış durumdadır. 

- Denetim alanından kaçırıldı: AKP iktidarının arsa-emlak rantı tezgâhı haline getirdiği şirketin Sayıştay denetiminden kaçırılmasının yolu ise 18 Kasım 2013’te yapılan bir halka arz operasyonu ile bulunmuştur. Yapılan halka arz sonucunda TOKİ’nin ve diğer kamu kurum-kuruluşlarının şirketteki hissesi yüzde 49.33’e düşürülmüş, dolayısıyla doğrudan ve dolaylı kamu payı yüzde 50’nin altında düştüğü için şirket KİT Komisyonu’nun denetim alanı dışına çıkmıştır.