CHP Kent Konseyleri Masası kuruldu

CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla parti ile ülke genelindeki kent konseyleri arasında iletişimi sağlamak, katılımcı demokrasiyi güçlendirmek ve yeni projeler üretmek için “CHP Kent Konseyleri Masası” oluşturdu.

CHP Kent Konseyleri Masası kuruldu

CHP Kent Konseyleri Masası ilk toplantısını CHP Genel Merkezi’nde yaptı.

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un başkanlığında, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Antalya Milletvekili Cavit Arı, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’den oluşan Yerel Yönetimler Heyeti’nden ve Türkiye’nin farklı coğrafi bölgelerindeki kent konseyleri başkanlarından seçilen CHP Kent Konseyleri Masası ilk toplantısını CHP Genel Merkezi’nde yaptı. Toplantıda, CHP Kent Konseyleri Masası’nın oluşumu, yetkisi, işleyişi, çalışma koşulları ile ilgili yöntem ve kurallar belirlendi.

AMAÇ, KATILIMCI DEMOKRASİYİ GÜÇLENDİRMEK

CHP Kent Konseyleri Masası’nın amacı, CHP Genel Merkezi ile kent konseyleri arasında iletişimi sağlamak; kent konseylerinin gelişmesini, iletişimini, kendi aralarında paylaşımını güçlendirmek; kent konseyleri politikasının yaşama geçirilmesini kolaylaştıracak olanakları sağlamak; kentin ekonomik ve sosyal sorunlarını araştırmak, gözlem ve kurumsal ilişki kurarak tespit etmek; kent konseylerinin ve sivil toplum örgütlerinin kent politikalarını belirlemesini, birbirleriyle paylaşmasını ve ortaklaştırmasını sağlamak, katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak; sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık ilkelerini hayata geçirmek; var olan ilişkileri geliştirmek, ilgili kuruluşlar arasında etkin dayanışmayı sağlamak, fırsat eşitliği üzerindeki engelleri ortadan kaldırmak; kent konseylerindeki başarılı, örnek projelerin diğer kent konseylerinde yaygınlaştırılmasını sağlamak; kanun ve yönetmelikler konusunda günceli yakalayarak daha demokratik bir kent konseyi oluşturmak adına çalışmak; kent için yeni projeler üretmek; kentin geçmişine ve geleceğine sahip çıkarak, kent bilinci oluşturmak olarak sıralandı.

HALK KARAR ALMA SÜRECİNE KATILACAK

Adana Milletvekili Burhanettin Bulut başkanlığında, bölge farklılıkları göz önüne alınarak ülke genelini kapsayacak şekilde aktif kent konseyi yöneticilerinden seçilen (Mustafa Coşar/Ankara, Hamit Mumcu/İzmir, Cem Unutmuş/İzmir, Erkan Karakaya/Adana, Burak Taştan/Ardahan, Berrin Başol/Tekirdağ, İsmail Kumru /Eskişehir, Eray Aydın /İstanbul, Neslihan Binbaş/Bursa) CHP Kent Konseyleri Masası, en az 3 ayda bir toplanacak. Çoğulculuk, yani halkın karar alma sürecine katılması için kent konseyleri olmayan ya da aktif olarak görev yapmayan kent konseylerinin kurulmasına ön açıcı ve kolaylaştırıcı olacak. Kent Konseyi Yasası’nın daha demokratik, kentin, kentlinin yüksek faydasına hizmet verecek şekilde düzenlenmesine “Yasa Çalıştayı” düzenleyerek, katkı sağlayacak. Kent konseylerinin yapısı ve çalışmaları hakkında toplantı ve paneller düzenleyecek.

Etiketler
Kemal Kılıçdaroğlu