Merkez Bankası'nın dört ayda beş sefer faiz indirmesi ve satım yoluyla piyasaya müdahale etmesi, ekonomide istenen rahatlamaya sağlamamıştı.

Asgari ücrete ve emekli maaşlarına yapılan zamların da alım gücüne yarar sağlamaması, yurttaşlara zor günler yaşatıyor.

Ekonomiye yapılan müdahaleler sonuç vermeyince, iktidar cephesinde yeni adımlar birbiri ardına geliyor.

4 MADDELİK YENİ YASA

Son olarak, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), ekonomiye yönelik 4 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Buna göre; vergi mükelleflerinin, yeniden değerleme imkanları ve 2004 yılından itibaren enflasyon düzeltmesinin uygulanmaması gerekçesiyle düzenlemeye gidiliyor. Bu kapsamda, 2023 yılı sonuna kadar enflasyon düzeltmesi yapılmaması amaçlanıyor.

 Ayrıca, 2023 yılı hesap dönemi sonu itibarıyla yapılacak enflasyon düzeltmesi neticesinde belirlenen geçmiş yıl kârının vergiye tabi tutulmaması, geçmiş yıl zararının zarar olarak kabul edilmemesi öngörülüyor.

TÜRK LİRASI MEVDUAT

Bankacılık sistemindeki toplam mevduat ve katılım fonu büyüklüğü içerisinde Türk Lirası’nın payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda yabancı paralarını Türk Lirası’na çeviren Kurumlar Vergisi mükelleflerinin, dönüşüm esnasında oluşan kur farkı kazançları da dahil olmak üzere, bu kapsamda açılan vadeli Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarından elde edecekleri faiz ve kar paylarının vergiden istisna edilmesi düzenleniyor.