CHP'nin özel bireyler için uygulanacak politikaları açıklandı: 'Engelleri kaldıracağız'

CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Yüksel Taşkın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yaptığı açıklamada özel bireylerin sorunlarının çözümü için uygulanacak çözümleri açıkladı.

CHP'nin özel bireyler için uygulanacak politikaları açıklandı: 'Engelleri kaldıracağız'

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli bireylerin sorunları yeniden gündeme geldi.

CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Yüksel Taşkın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yaptığı basın açıklamasında CHP'nin politikalarına dikkat çekti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşkın, “Engellilerin sorunlarını doğrudan muhatabından dinlemeyi tercih ediyoruz. Onlardan gelen öneriler doğrultusunda önerilerimizi altı başlık altında topladık. Sosyal demokrat bir parti olarak etkin ve hak temelli bir sosyal devleti mutlaka inşa edeceğiz ve engelli sorunlarını engellilerle birlikte çözeceğiz” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Yüksel Taşkın’ın yazılı basın açıklaması şöyle oldu:

Her 3 Aralık’ta engelliler haklı olarak sadece yılda bir gün hatırlanmak istemediklerini dile getirirler. Kutlamalar yapılır, güzel sözler söylenir ama birikmiş sorunlar daha da birikmeye devam eder.

İşleyen güçlü demokrasilerde aslında yukarıda bahsedilen türden sorunlar ortaya çıkmaz çünkü siyaset, sivil toplum kuruluşlarını karar alma ve yönetişim süreçlerine katmayı öğrenmiştir. Daha da önemlisi siyaset yaptıkları ve yapamadıkları için topluma ve sivil topluma hesap vermeyi görev sayar. Yani siyaset tek taraflı ve yukarıdan aşağıya vaatlerle işlemez. Talepler aşağıdan yukarıya sivil toplum kanalıyla oluşur, siyaset bu talepleri uygulanabilir politika önerilerine dönüştürür ve yönetişim ilkeleriyle hayata geçirirken denetimden de korkmaz.

Bizim engelli sorunlarına yaklaşımımızı da yukarıdaki ilkeler belirlemektedir. Göreve geldiğimden bugüne kadar birim olarak en fazla teması engelli kuruluşlarıyla ve engellilerle gerçekleştirdik. Çalışmalarımızı üç eksende sürdürüyoruz: Pratik, acil meselelere müdahale. Hukuki destek ve yerel ve genel iktidarımızda uygulanabilir politika önerileri geliştirmek.

Yukarıda katılıma ve yönetişime verdiğimiz önemin altını çizdik. Engelli sorunlarına bakışımızı yansıtan üç ilkeyi daha vurgulamamızda yarar var:

Engellilerin taleplerine hak temelli bir bakışla yaklaşıyoruz, bunları muhtaçlık anlayışı üzerinden değerlendirmiyoruz.

İkincisi engelli bireyleri mutlaka üretken kılarak toplumsal faydaya katkı sunmalarını arzu ediyoruz.

Üçüncü olarak da engellileri bağımsız bireyler olarak görüyor ve politika önerilerimizi bu eksende şekillendiriyoruz.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle altı başlıkta topladığımız politika önerilerimizi kamuoyuyla paylaşmakta yarar görüyoruz: Bu genel başlıklar elbette geliştirilmeye ve çoğaltılmaya açıktır:

1-Çalışma hayatındaki engelleri ortadan kaldıracağız!

Kamu ve özel sektörde engelliler için ayrılan kotaları dolduracağız. İktidarın ihmali yüzünden kamuda biriken engelli atamalarını hızla gerçekleştireceğiz.
Kamuda çalışan engellilerin kendi eğitim, meslek ve yeteneklerine göre istihdam edilmelerini sağlayacağız.

“Emeklilikte haksızlığa takılan” engellilerin birikmiş sorunlarını uyumlandırma politikaları ve rapor karmaşasının aşılmasıyla çözeceğiz. Emeklilik hakkı kazanan engellilerin kazanılmış haklarının ellerinden alınması keyfiliğini ortadan kaldıracağız.

2-Engelli aylıkları ve Evde Bakım Aylıkları enflasyon gerçeğine göre belirlenecek!

Engelli aylıklarını ve bakım yardımlarını belirlerken, engellinin hane içinde fert başına düşen gelirini değil, kendi gelir durumunu esas alacağız.
Engelli bakımını üstlenen kadın sigortalıların sayısını arttıracağız, emeklilik haklarını güvence altına alacağız.

3-Sağlık alanında kangrenleşen sorunları gidereceğiz

Adil ve etkin bir Sağlık Kurulu Raporları Yönetmeliğini hayata geçireceğiz. Her kamu kuruluşuna başvuruda istenilen farklı sağlık kurulu raporu taleplerini sonlandıracağız. Devletin kendi raporuna güvenmemesinden kaynaklanan sorunların bedellerini engellilere ödetmeyeceğiz!

Engelliler sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak. Engellilerin sosyal hayata katılabilmeleri için zorunlu olan tüm tıbbi malzeme ve ihtiyaçları ücretsiz karşılayacağız.

Engellilerin sosyal hayatta var olabilmelerini mümkün kılan otomobil, telefon, bilgisayar gibi araçlardan ÖTV almayacağız.

Tıbbi cihaz ve ilaç üretimini stratejik sektör olarak kabul edeceğiz. Bu alanda çalışan kişi ve kuruluşları teşvik edeceğiz.

Engelli çocuğu olan ebeveynlerin yaşamlarını kaybettikten sonra çocuklarına kimin bakacağı konusundaki haklı endişelerini net yasal düzenlemelerle ortadan kaldırılacağız.

Otizmli ve Down sendromlu bireylerin toplumsal hayata katılımı için erken tanı ve erken müdahale hizmetlerini güçlendireceğiz.

4-Eğitimde fırsat eşitliği önündeki engelleri kaldıracağız:

Sosyal hizmet uzmanlarının ve özellikle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim verenlerin niteliklerinin ve mesleki tatminlerinin arttırılması için burs ve istihdam garantili bütünleşik bir programı hayata geçireceğiz.
Özel gereksinimli çocukların, örgün eğitim dışında aldıkları rehabilitasyon hizmetini en az 40 saate çıkaracağız.

Engellilerin eğitim kuruluşlarına kabullerinde ortaya çıkan sorunları net yasal düzenlemelerle ortadan kaldıracağız.

İşitme ve görme engellilerin, üniversiteler dahil, eğitimin her kademesinde rahat ve kaliteli eğitim alabilmelerini sağlayacağız.

Engellilerin uzaktan eğitim altyapısından eşit şekilde yararlanmaları için gereken düzenlemeleri yapacağız.

Engellilerin üniversiteye giriş sınavlarına istedikleri illerde ve özel cihazlarıyla girebilmelerini sağlayacağız.

5-Erişilebilirlik sorunlarını BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nde yer alan Evrensel Tasarım ilkeleri doğrultusunda çözeceğiz

Mevcut yerel iktidarımızda ve yakın gelecekteki genel iktidarımızda erişilebilirlik sorunlarını Evrensel Tasarım İlkeleri çerçevesinde çözeceğiz.

Tüm ulaşım araçlarını, sinema, tiyatro gibi kültür merkezlerini, eğitim kurumlarını ve ortak kullanım alanlarını engelli dostu haline getireceğiz.
Engellilerin kanunla güvence altına alınan ulaşım haklarının uygulanmasını sürekli takip edeceğiz.

6-BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nin devlete yüklediği tüm sorumlulukları yerine getireceğiz. Ayrımcılıkla mücadele edeceğiz. Yönetim süreçlerine engelli kuruluşlarını da katacağız.

Ülkemizin iç mevzuatını, BM Engelli Hakları Komitesi’nin Nihai Gözlem Sonuç Raporu doğrultusunda geliştireceğiz.

Ayrımcılık türlerinin de tanımlanacağı ayrımcılıkla mücadele yasasını çıkaracağız. Ayrımcılıkla ilgili davalarda ispat yükünü tersine çevireceğiz.

Kamuda engellilere yönelik hizmetlerdeki dağınıklığı gidereceğiz. Tüm hizmetleri tek bir çatı altında toplayacağız.

Engelliler alanında çalışan STK’ları karar alma süreçlerine katacağız.
Bu vesileyle Dünya Engelliler Gününü tekrar kutlarken yılda bir gün değil her gün engelli kuruluşlarıyla ve engellilerle birlikte çalışma ve çözüm üretme konusundaki kararlılığımızı vurgulamak isterim.

Etiketler
Yüksel Taşkın