CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, CHP tarafından hazırlanan Muhtarlık Kanunu Teklifi’nde yer alan düzenlemeleri kamuoyuna açıkladı. 

"Siyasi iktidar, maalesef, ülkemizin pek çok sorununa olduğu gibi muhtarlarımızın sorunlarına da kulaklarını kapatmış durumda." ifadelerini kullanan Torun'un açıklamaları şöyle:

Muhtar, köy veya mahalleyi temsil etmek üzere doğrudan halk tarafından seçilen kişidir. Demokrasi tarihimizde çok önemli bir yeri olan muhtarlar aynı zamanda, bulundukları bölgenin sorunlarını en iyi bilen kanaat önderleridir. Muhtarlarımız, seçilmiş olmalarına rağmen, siyasi partilerin dışında kalma özelliklerini her dönemde korumuştur. Siyaset kurumuna düşen görev ise, muhtarlıklarımızın bu vasıflarını güçlendirmek ve hizmet kapasitelerini artırmaktır. Ancak üzülerek ifade ediyoruz ki Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarlarında muhtarların bu demokratik rollerine büyük zararlar verilmiştir. Bir dönem mahalle muhtarlıklarının kapatılması dahi ortaya atılmıştır. Hatta ve hatta, son dönemde, muhtarlık seçimlerinin, yerel seçimlerden ayrı bir tarihte yapılması tartışması dahi gündeme getirilmiştir. Bu sorunlu fikirler tartışılsa da ne yazık ki muhtarlarımızın temel sorunlarının çözümüne yönelik bir adım atılmamıştır.

"MUHTARLARIMIZIN SORUNLARINA KAYITSIZ KALMIYORUZ"

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, şu anda muhalefette olsak dahi muhtarlarımızın sorunlarına kayıtsız kalmıyoruz. Bu kapsamda, muhtarlarımızın en önemli talebi olan Muhtarlık Temel Kanunu ile ilgili hazırlıklarımızı, muhtarlarımızın da görüşlerini alarak tamamladık. Yürürlükteki mevzuatta, 82 farklı kanun, tüzük ve yönetmeliğin 354 maddesinde, doğrudan köy ve mahalle muhtarlarına vurgu yapılmaktadır. Biz, bu dağınıklığı ortadan kaldırmak ve düzenlemeleri tek çatı altında toplamak amacıyla 84 maddeden oluşan Muhtarlık Temel Kanunu Teklifimizi Meclis Başkanlığı’na sunuyoruz. Teklifimizde yer alan düzenlemeleri özetle kamuoyunun bilgisine sunmak isterim.

İlk olarak; Köy İhtiyar Meclisi ve Mahalle İhtiyar Heyetleri’ni, “Köy Meclisi” ve “Mahalle Meclisi” adları altında yeniden düzenliyoruz. Köy Meclisi ve Mahalle Meclislerine, bütçe hakkı getiriyoruz. Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden İl Özel İradelerine aktarılan payın, yüzde 1.5’inin o ildeki köy bütçelerine aktarılmasını temin ediyoruz. Ayrıca, belediye sınırları içerisinde toplanan emlak vergisi gelirlerinin yüzde 1’inin ise mahalle muhtarlıkları bütçesine ayrılmasını sağlıyoruz.

MUHTARLARA BÜTÇE

Muhtarlıklarımıza bütçe hakkı tanırken, bu bütçeden yapılacak harcamaları da yasal denetime tabi tutuyoruz. Bilindiği gibi muhtarlarımız, kendilerine tebliğ edilen posta evraklarını dağıtıyor ancak karşılığında hiçbir ücret almıyor. Biz muhtarlarımızı PTT’nin angarya memuru olmaktan çıkarıyor, dağıtacakları posta evrakı başına ücret almalarını temin ediyoruz.

MUHTARLAR BELEDİYELERLE ORTAK PROJE GERÇEKLEŞTİREBİLECEK

Demokrasinin bir gereği olarak, muhtarlarımızın karar alma süreçlerine katılımını sağlıyoruz. Köy muhtarına İl Genel Meclisinde, mahalle muhtarına ise Belediye Meclisinde, kendi sorumluluk alanlarını ilgilendiren konuların görüşüleceği toplantılarda, söz ve oy hakkı veriyoruz. Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesinde değişiklik yaparak, mahalle muhtarlarının belediyelerle ortak proje gerçekleştirmesine imkân tanıyoruz.

Muhtarlık seçimlerini yeniden düzenliyor, muhtarlığa adaylık usulü getiriyoruz. Buna göre; muhtar adayı olmak isteyenlerin, iyi hal kâğıdı ile ilçe seçim kurullarına başvurması ve muhtarlık seçimlerinde fotoğraflı birleşik oy pusulası kullanımına geçilmesini sağlıyoruz.

ÖDENEK DEĞİL AYLIK MAAŞ

Muhtarlarımızın en büyük sorunlarından biri de özlük haklarıdır. Kanun teklifimizle; muhtarlarımızın artık ödenek değil aylık almasını sağlıyoruz. Muhtarlarımıza ödenecek aylıkların ise 2021 yılının ikinci yarısına ilişkin hesaplamaya göre; 2 bin 653 TL’den, 3 bin 955 TL’ye yükseltilmesini, yani ücretlerin 1.302 TL tutarında artırılmasını öneriyoruz. Ve bu tutarın hiçbir koşulda asgari ücretin altına düşmemesini açık hükme bağlıyoruz. Belediyelere ve il özel idarelerine, her muhtarlık için Muhtar Evi ve Köy Konağı inşa ederek, temel kullanım giderlerini karşılama sorumluluğu getiriyoruz. Ayrıca, belli bir nüfusu aşan yerlerdeki muhtarlıklara, büro personeli görevlendirme hakkı veriyoruz. Bilindiği üzere, sosyal yardımların dağıtılmasında muhtarların devre dışı bırakılması tartışma konusudur. Biz bu tartışmaya bir son veriyor, sosyal yardımların, bölgesini en iyi tanıyan seçilmiş kişiler olan muhtarlarımız aracılığı ile dağıtılmasını düzenliyoruz.

YILLIK 30 GÜN İZİN

Kanun teklifimizde, muhtarların siyasi partiler alanı dışında kalma özelliğini yeni kurallarla güçlendiriyor, muhtarlarımızın bölgesel ve ulusal birlikler kurmaları için gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Böylece Türkiye Muhtarlar Birliği’nin kurulmasının da alt yapısını oluşturuyoruz. Muhtarlarımızın en temel sorunlarından biri de izin hakları. Kanun teklifimizde muhtarlarımıza yıllık 30 gün izin hakkı tanıyoruz. Bununla birlikte; görevli izinli ve hastalık hallerinde muhtar aylığının kesilmeyeceğini hükme bağlıyoruz.

KADIN MUHTARLARA 'ANALIK İZNİ'

Kadın muhtarlarımıza, doğumdan 8 hafta önce ve 8 hafta sonra olmak üzere toplam 16 hafta süreyle aylıkları kesilmeksizin analık izni verilmesini sağlıyoruz. Son olarak, muhtarlarımızın şehir içi ulaşım hizmetlerinden ücretsiz faydalanmalarına ilişkin düzenleme yapıyor ve mevcut durumda köy muhtarlarında bulunan evlendirme yetkisini mahalle muhtarlarımıza da tanıyoruz. Bir dönem görev yapan muhtarlarımıza hususi pasaport alma hakkını da kanun teklifimizde öneriyoruz.

MUHTARLARIN YETKİ, SORUMLULUK, ÖZLÜK HAKLARI VE HİZMET KAPASİTELERİ GÜÇLENDİRİLECEK

Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm bu düzenlemelerle birlikte, muhtarlarımızı, “yetkisiz seçilmiş” kişiler olmaktan tamamen çıkarıyoruz. Muhtarlıklarımızı, yetki, sorumluluk, özlük hakları ve hizmet kapasiteleri açısından güçlendiriyoruz. Köy ve mahallelerimizin yönetimlerinde, demokratik standartlara dayalı yeni bir anlayışı inşa ediyoruz. Kanun teklifimizin bu bakımdan, yerel demokrasi açısından bir devrim niteliğinde olduğunun altını çizmek isterim. Biz muhtarlara bir ayrıcalık tanımıyor, bir lütuf sunmuyoruz.

Tam aksine, muhtarlarımızın hakkını, muhtarlarımıza teslim ediyoruz. Çünkü inanıyoruz ki, köy ve mahallelerimizde, etkin hizmete dayalı demokratik bir yaşam, muhtarlarımızın ellerinde filizlenecektir.

TÜM PARTİLERE ÇAĞRI

Buradan, tüm siyasi partilerden milletvekillerine çağrıda bulunuyoruz. Muhtarlık Kurumu, siyasi tartışmaların üzerinde tutulmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, muhtarlarımızın sorunlarının çözülmesi için elimizi taşın altına koyuyoruz. Bizim derdimiz bağcı dövmek değil üzüm yemektir. Eğer siz de muhtarlarımızın hakkını teslim etmek istiyorsanız, gelin bu kanun teklifini tartışalım ve oy birliği ile yasalaştıralım. Hep birlikte bu demokrasi ayıbına son verelim. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı’na da seslenmek isteriz: Muhtarlarımızı Sarayda toplayıp siyasi parti propagandası yaparak sorunlar çözülmüyor. Eğer samimiyseniz, bizim kanun teklifimiz hazır. Bu teklif Genel Kurul’a geldiğinde, tüm siyasi partiler için aynı zamanda bir samimiyet testi olacaktır. Kimler muhtarlarımızın sorunlarını çözmek istiyor, kimler çözümsüzlüğü savunuyor, tüm kamuoyu görecektir. Biz tüm muhtarlarımıza söz veriyoruz: Eğer iktidar bu düzenlemeyi hayata geçirmezse, iktidar olduğumuzda ilk yapacağımız işlerden biri Muhtarlık Kanunu Teklifi’ni yasalaştırmak olacaktır.