HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, tüm çocukların sosyal refahını artırıcı, çocuk işçiliğini önleyici, bütün çocukları koruyucu ve destekleyici önlemlerle çocuk işçiliği ile etkin mücadele yöntemlerini belirlemek, çocuk emeği sömürüsünün önüne geçmek amacıyla Meclis araştırması istedi.

Evrensel'de yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler tarafından 12 Haziran'in Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü ilan ediliğini belirten Kemalbay, Türkiye’de çocukların ucuz iş gücü olarak sömürüye maruz kaldığını, artan çocuk işçiliği sorununun çözüm beklediğini söyledi.

İSİG Meclisi raporuna göre son 8 yılda en az 513 çocuğun çalışırken yaşamını yitirdiğini hatırlatan Kemalbay, araştırma önergesinin gerekçesinde Türkiye’de çocuk işçiliğinin 6 yaşa kadar indiğini ifade etti.

TÜİK’in 2020 yılı verilerine göre, ülkede 5-17 yaş aralığında çalışan çocuk sayısının 720 bin olduğunu ancak sendika ve sivil toplum kuruluşlarının bu sayının 2 milyon civarında olduğunu aktardığını vurgulayan Kemalbay, "Çalışan çocukların yüzde 34’ü eğitimlerine devam edemezken çoğu kayıt dışı olarak sosyal güvenlikten yoksun bir şekilde yaşamlarını sürdürmeye devam etmektedir" dedi.

Başta Suriyeliler olmak üzere göçmen/mülteci çocuk işçilerin, küçük işletmelerde, düşük ücretlere, uzun sürelerle çalışmak zorunda kaldığını da ifade eden Kemalbay, Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri hatırlattı.

Önergenin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Çocuk emeği sömürüsüyle mücadelede 'çocuğun yüksek yararının' odakta tutularak çocuk emeğinin istismarına son verilmesini,  bugüne kadar çalışırken yaşamını yitiren ve yaralanan çocuklar için adaletin sağlanmasını, çocuk yoksulluğunu, ücretsiz aile işçiliğini ya da iş piyasasında ağır sömürüye maruz bırakılan çocukların üzerindeki sömürüyü köklü bir şekilde sonlandırılmasını sağlayacak denetimleri, önlemleri, gelir güvencesi mekanizmalarını, göçmen, sığınmacı, mülteci çocuklar da dahil olmak üzere tüm çocukların sosyal refahını artırıcı çözümleri ortaya koymak, imzalanan uluslararası sözleşmelere uymak ve sözleşmelerin uygulanması için gerekli düzenlemeleri yapmak amacıyla bir Araştırma Komisyonu kurulması elzemdir."