Siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkış kararının iptali için Danıştay’a başvurmuştu. Ancak yargı kararı beklenmeden Türkiye, 22 Mart’ta Avrupa Konseyi’ne, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden tek taraflı çekildiğini bildirdi.

CHP milletvekili Sera Kadıgil bu gelişmeyi Meclis gündemine taşıdı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Kadıgil, “Yapılan bildirime esas teşkil eden Cumhurbaşkanlığı kararının iç hukukta yargıya taşındığı Avrupa Konseyi’ne resmi olarak bildirilmiş midir? Bildirilmesi düşünülmekte midir” sorularına yanıt istedi. 

Kadıgil, Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal'a yaptığı değerlendirmede iktidarın yaptığının yasal sonuçları olacağını söyleyerek Meclis’te alınan bir kararın Cumhurbaşkanlığı kararıyla kaldırılamayacağını vurguladı.

AKP’nin “yaptım oldu” pratiğini uluslararası alana taşıdığını vurgulayan Kadıgil, “Sözleşme yok hükmünde bir fermanla ‘fiili olarak’  1 Temmuz itibarıyla yok edilmiş olacak” dedi.

Konunun Danıştay sürecine de değinen Kadıgil, şöyle konuştu:

“Talep; sadece kararın iptali değil, kararın dayanağı olan, Cumhurbaşkanı’na uluslararası anlaşmalardan çıkma yetkisi veren kararnamenin de anayasaya aykırı olduğunun tescillenmesi. Kararın anayasaya aykırılık gerekçesiyle AYM’ye götürülmesi. Danıştay yol açtığı zararlar nedeniyle yargılama sonuna kadar yürütmeyi durdurma kararı verirse Avrupa Konseyi, yargı sürecinin sonuçlanmasını bekleyecek ve sözleşme yürürlükte kalacak.”