Eski başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadelede atılacak adımlarla ilgili hükûmete 14 öneri sundu.

Davutoğlu’nun kriz yönetimi önerileri arasında "iletişime açık olma, empati kurmak, şeffaflık, doğru zamanlama" gibi maddeler yer aldı.

Davutoğlu’nun hükümete sunduğu öneriler şöyle:

1- Toplumun her kesimi ile empati yapılmalı ve duygudaşlık geliştirilmelidir.

2- Eleştiriye açık olunmalı, her türlü görüşün ve eleştirinin dikkate alındığı gösterilmelidir.

3- İlgili bütün taraflar sürece katılmalı ve sorumluluk paylaşılmalıdır.

4- Sürece noktasal bir kriz yönetimi mantığı ile değil sistem mantığı ile yaklaşılmalıdır.

5- Kriz yönetiminde başarının olmazsa olmaz şartı doğru zamanlamadır.

6- Önlemlerde önceliklendirme ve kademelendirme yapılmalıdır.

7- Alınan önlemlerde istisnalardan ve ayrıcalıklı tutumlardan kaçınılmalıdır.

8- Alınan önlemlerin sonuçları hakkında da topluma güvence verilmeli ve gereken telafi edici tedbirler alınmalıdır.

9- Şeffaf olunmalı, fırsatçılığa izin verilmemelidir.

10- Alınan her önlemde bedel ödeme ve avantaj elde etme konularında adil ve eşitlikçi bir tavır sergilenmelidir.

11- Geçmişte yapılanlar değil, gelecekte yapılacaklar konuşulmalıdır.

12- Kriz yönetiminde reaktif değil proaktif olunmalıdır.

13- Muhtemel iyi senaryoya değil en olumsuz senaryoya göre hazırlık yapılmalıdır.

14- Alınacak hiçbir tedbirin anayasal düzene ve insan haklarına aykırı olmamasına özen gösterilmelidir.