Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Genel Sekreteri Baki Aslantaş’ın tarikat şeyhinin elini öptüğü ve zikir çektiği görüntülerle ilgili CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül açıklama yaptı.

CHP’li Bülbül açıklamasında şunları söyledi:

“AKP’nin yarattığı karanlık adaletten sağlığa, ekonomiden eğitime Türkiye’yi kuşattı.

15 Temmuz darbe girişimine rağmen bürokrasiyi cemaatlere teslim etmenin ne denli tehlikeli sonuçlar doğuracağını görmek istemeyen AKP, devlet yönetimini cemaatlere teslim etmekte direniyor.

“Kindar nesiller” yetiştirmek amacıyla anasınıfından üniversitelere kadar eğitimi gerici kadrolarla yönetme hevesinde olan AKP iktidarı, hakikat arayışının yerine hurafelere dayalı bir sistemi tercih ediyor.

Liyakati göz ardı ederek başta üniversiteler olmak üzere eğitim kurumlarını arpalık olarak gören bu anlayış, bilimsel ve akademik özgürlüğün, özerkliğin, düşünce ve ifade özgürlüğünün olmadığı bir yapı inşa ediyor.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektöründen sonra en yetkili isimlerinden biri olan Genel Sekreter Baki Aslantaş’ın tarikat şeyhinin elini öptüğü ve zikir yaptığı görüntüler bu anlayışın bir ürünüdür.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde yaşanan bu skandal eğitimde yaşanan dönüşümün, gericileşmenin ve niteliksizleşmenin en somut örneğidir.

Kuşkusuz üniversite öğrenimine devam eden çocuklarımızın iktidarın ideolojisi doğrultusunda eğitilmesi için seçilen ve yetkilendirilen bu kadrolar sadece bilimi ve üniversiteleri yozlaştırmakla kalmamakta ayrıca ülkeyi de felaketin eşiğine sürüklemektedir.

Beklentimiz “Şeyhten” icazete almak için el etek öpen” Genel Sekreter ünvanlı kişinin derhal görevden alınması ve Rektörün de istifa etmesidir. Çünkü bu kimselerden eğitimci olamayacağı aşikardır.

Türkiye’yi adım adım gericileştirmeye çalışanlara asla izin vermeyeceğiz.

Bilinmelidir ki, AKP’nin harabeyi çevirdiği ve tarikat şeyhlerinin eline terk ettiği üniversiteleri yeniden eşitliğin, özgürlüğün ve demokratik laik düzenin hüküm sürdüğü kurumlar olarak yeniden yapılandıracağız.”