Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre bütçe açığı 2019 yılında 123,7 milyar lira açık verirken, vatandaşların ödediği vergilerin Cumhurbaşkanlığı’na ve faiz giderlerine gittiği ortaya çıktı.

Yeniçağ'dan Serkan Talan'ın haberine göre; bakanlığın açıkladığı 2019 yılı bütçe gerçekleşmelerine göre, 2019 yılına 2.8 milyar TL ödenekle başlayan Cumhurbaşkanlığı’nın ödenek toplamı, aktarmalarla yıl içinde 4 milyar liraya çıktı.

Saray bu ödeneğin 3 milyar 919 milyon lirasını yıl sonuna kadar harcadı. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı’nın harcadığı örtülü ödenek 2019 yılında 2 milyar 73 milyon liraya ulaştı.

FAİZ GİDERLERİ YÜZDE 100 ARTTI

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre faiz giderlerindeki artış dikkat çekti.

2018 yılı Aralık ayında faiz hariç bütçe giderleri 83 milyar 367 milyon lira olurken 2019 yılı Aralık ayında yüzde 19,8 oranında artarak 99 milyar 907 milyon liraya seviyesine geldi.  Öte yandan, faiz giderleri ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 100,1 oranında artarak 4 milyar 165 milyon lira oldu.

BÜTÇE AÇIĞI REKOR KIRDI

2018 yılı Ocak-Aralık döneminde 72,8 milyar lira açık veren bütçe, 2019 yılı Ocak-Aralık döneminde 123,7 milyar lira açık verdi.

GELİR VERGİSİ DÜŞTÜ, DOLAYLI VERGİLER YÜZDE 200 ARTTI

Hazine Bakanlığı’nın verilerine göre, vergi gelirleri aralık ayında yıllık bazda 9,1 oranında artarak 73 milyar 317 milyon lira oldu. Ancak vergilerin dağılımına bakıldığında çarpıcı rakamlar ortaya çıkıyor. Vergi gelirlerinde en büyük artış dolaylı vergilerde olurken, kurumlar vergisi ise yüzde 12,1 azaldı.

Vergi türleri itibarıyla 2019 yılı Aralık ayı gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı ayına göre; dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 223,3, harçlar yüzde 59,8, damga vergisi yüzde 29,4, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 28, gelir vergisi yüzde 25, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 24,9 ve özel tüketim vergisi yüzde 19,2 oranında artarken; kurumlar vergisi yüzde 12,1 oranında azaldı. Diğer vergiler tahsilatı ise yüzde 45,6 oranında artmıştır.