CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Dipsiz Göl'ün define arama çalışmaları için kurutulmasını Meclis Başkanı'na sordu.

Tekin soru önergesinde şunları ifade etti;

Gümüşhane İli sınırları içerisindeki Dipsiz Göl, son buzul çağından kalan 12 bin yıllık ülkemizin ekolojik hazinelerinden biridir.

İsmi açıklanmayan bir şahıs, Roma İmparatorluğu’nun bölgedeki en önemli lejyonlarından Apollinaris Lejyonu’nun hazinesini bu göle sakladığı iddiasıyla Gümüşhane Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne başvurmuştur.

Apollinaris Lejyonu’nun asgari bir internet araştırmasında bile M.S 40 yılında Roma İmparatoru Octavius döneminde kurulduğu ve yaklaşık 167 yılında faaliyetlerine son verdiği görülmektedir.

Kazı yapmak için izin başvurusunu değerlendiren Valilik ve ilgili makamlar neticede yaklaşık 1900 yıl önce yaşayan insanların ellerindeki teknik ve imkanlarla Dipsiz Göl’ün dibine hazine saklayabileceğini düşünerek, kazı başvurusunda bulunan şahsa gereken izni vermiş, yapılan kazı çalışması sonucunda 12 bin yıllık dipsiz göl kurumuş, Türkiye çok önemli bir ekolojik varlığını kaybetmiştir.

Bu kapsamda:

Bu kadar önemli bir konuda uzmanlara danışmadan, akademik görüş almadan hatta bir Google araştırması dahi yapmadan karar alıp 12 bin yıllık Dipsiz Gölün yok olmasına sebebiyet veren Bakanlığınıza bağlı yetkililer hakkında tarafınızca başlatılmış adli veya idari bir soruşturma bulunmakta mıdır?

İlgili kazı başvurusu kanun ve yönetmelikte belirtilen usul ve kurallara uygun olarak yapılmış mıdır, başvuru tarihi ve başvurunun kabul tarihi nedir?

Define Arama Yönetmeliği madde 8’de “Define aranacak yer 100 m2’yi geçemez” ibaresi bulunmasına rağmen bu bölgede define aranmasına hangi gerekçe ile izin verilmiştir?

Gümüşhane Valiliği, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’ne bahsedilen bölgede hazine aranmasının doğal, tarihsel ve arkeolojik açıdan sakıncalı olup olmadığını sormuş, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü 4 Eylül 2019 tarihli cevabi yazısında arama yapılmasında sakınca olmadığını ifade etmiştir. 12 bin yıllık bir buzul gölünde iş makinaları ile arama yapılmasında doğal hayat için bir sakınca olmadığı görüşünü öne süren ilgili Bölge Müdürü hakkında Bakanlığınızca başlatılan bir soruşturma bulunmakta mıdır?