CHP, kamuoyunda deprem vergisi olarak da bilinen Özel İletişim Vergisi'nin (ÖİV) kaldırılması için kanun teklifi verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Gider Vergileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Teklifin gerekçesinde, Özel İletişim Vergisinin 17 Ağustos 1999 depreminin yaralarını sarmak ve yaşanması muhtemel depremlere yönelik çalışmalar için getirildiğini hatırlatan CHP’li Tekin, "kalıcı hale getirilen deprem vergilerinden, bu güne kadar ne kadar kaynak yaratıldığı ve bu kaynağın afet zararlarını azaltma ve deprem hasarları için kullanılıp kullanılmadığı net olarak bilinmiyor. Nasıl kullanıldığına dair herhangi bir somut bilgi bulunmayan, Cep telefonu, ev telefonu, İnternet, televizyon hizmetleri alanlardan alınan bahse konu vergilerin kaldırılması gerekmektedir. ÖİV’nin kaldırılması, geçim sıkıntısı içinde olan vatandaşlarımıza vergi adaletini sağlayacağı gibi vergi oranlarının daha makul düzeylere çekilmesini sağlayacaktır."

ÖİV'nin, her yıl uzatıldığı, 2004 tarihinde çıkarılan kanunda yapılan değişiklikle kalıcı hale getirildiği ifade edildi.

Önerge şöyle:

GENEL GEREKÇE

Bilindiği üzere, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen büyük Marmara depreminden sonra Özel İletişim Vergisi (ÖİV), o dönem adı ‘dayanışma vergisi’ olarak çıkarılmıştı. ÖİV, 4481 sayılı Kanun ile 31.12.2000 tarihine kadar uygulanmak üzere devreye alınmıştı. 31 Aralık 2000 de sonlanması gereken bu vergi kalemi, 25.12.2003 tarih, 5035 sayılı Kanun ile Vergi Kanunu’nun 39. maddesine eklendi. Böylece, ÖİV böylece süreklilik arz eden bir vergi oldu.

17 Ağustos depreminin yaralarını sarması için oluşturulan Ulusal Deprem Konseyi bile lav edilmişken, “Özel İletişim Vergisi” uygulamasına devam etmek abesle iştigaldir. Depremin ve acı sonuçlarının yanı sıra, acıların tekrarlanmadığı bir Türkiye‘ye kavuşmanın yolunun, yaşanan acılardan doğru dersleri çıkarmaktan geçtiği unutulmamalıdır.

Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ve Dünya Bankası verilerinden yararlanılarak hazırlanan raporlarda, Marmara Depremi'nin ardından 20 yıl içinde 70 milyar lira "deprem vergisi" toplandığını fakat bu kaynağın nasıl harcandığının şeffaf bir biçimde açıklanmadığı ortaya çıkmıştı.

Kalıcı hale getirilen deprem vergilerinden, bu güne kadar ne kadar kaynak yaratıldığı ve bu kaynağın afet zararlarını azaltma ve deprem hasarları için kullanılıp kullanılmadığı net olarak bilinmiyor. Nasıl kullanıldığına dair herhangi bir somut bilgi bulunmayan, Cep telefonu, ev telefonu, internet, televizyon hizmetleri alanlardan alınan bahse konu vergilerin kaldırılması gerekmektedir. ÖİV’nin kaldırılması, geçim sıkıntısı içinde olan vatandaşlarımıza vergi adaletini sağlayacağı gibi vergi oranlarının daha makul düzeylere çekilmesini sağlayacaktır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Özel iletişim vergisine dair hükmün kaldırılması amaçlanmaktadır.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.

6802 SAYILI GİDER VERGİLERİ KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 13/07/1956 tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 39 ncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanunun hükümleri Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütülür.