Prostat kanseri, son yıllarda artış gösteren rakamlarla erkekler arasında daha fazla yaygın hale gelen bir hastalık türü halini almıştır.

Kanser tedavisi ile ilgili daha önceleri de bazı teknikler kullanılsa da erken dönemde evrelemenin daha zor olması, çoğu zaman geç dönemde kanserin anlaşılmasına neden olmaktaydı. Bu anlamda prostat kanseri hastalar için Galyum-68 PSMA PET CT son zamanlarda doktorlar tarafından sıklıkla tercih edilen bir tedavi ve tanı yöntemi olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Daha önceleri, kanseri değerlendirmek için hastadan bilgisayarlı tomografi, MRI ve tüm vücut kemik sintigrafisi gibi değerlendirmelerin yapılması istenmekteydi. Ancak günümüz modern tıp teknolojisinde yaşanan gelişmeler PSMA PET ve geliştirilen yeni cihazlar sayesinde artık bu kadar zahmetli işlemlerin yapılmasına gerek kalmıyor.

Modern tıp dünyasına sunulan yeni teknikler, daha erken dönemde kanserin evrelemesine yardımcı olmaktadır. Özellikle PSA değeri yüksek (10 üzerinde) ve biyopsideki kanser hücrelerinin Gleason Skoru yüksek (6 ve üzeri) gibi durumlarda kanser hücrelerinin leğen kemiği büyük damarları etrafındaki lenf bezlerine ve kemiklere yayılım (metastaz) değerlendirilmesi alanında kullanılan spesifik PSMA PET  ile bu değerlerin yayılması değerlendirilmesi daha kolay şekilde gerçekleştirilebiliyor. Bu da hastanın kısa sürede tedavi olarak sağlığına yeniden kavuşması için güzel bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.

PET/CT nedir?

“Pozitron emisyon tomografisi” (PET) ile bilgisayarlı tomografinin (CT) ile birleştirilmesinden elde edilen PET CT, tıbbi görüntüleme alanında son yılların çığır açmış bir buluşu olarak değerlendirilmektedir.

PET; vücuttaki fizyolojik süreçlerin 3 boyutlu olarak görüntülenmesini sağlayan nükleer tıp metodudur. Bilgisayarlı tomografi ile birleştirilmesinden sonra anatomik ve fizyolojik bilginin tek seansta elde edilmesinde kesin sonuçlar vermektedir. Bu da son yıllarda prostat kanseri başta olmak üzere diğer bazı kanser türlerinin değerlendirilmesinde PET-CT’nin daha fazla kullanılmasını etkilemiştir.

PSMA PET nedir?

“Prostat spesifik membran antijen” kelimelerinin baş harflerinden oluşan PSMA, prostat kanseri tedavisinde uzmana net bilgiler veren bir görüntüleme yöntemidir. “Galyum psma pet görüntüleme” olarak da adlandırılan bu tetkikin kullanılmasının amacı, prostat kanserinin vücudun diğer organlara yayılma derecesi değerlendirilmektedir. Kanserlerin diğer türlerinde olduğu gibi prostat kanserinde de iyi huylıu ve kötü huylu kanser türleri bulunmaktadır. Bunların değerlendirilmesinde ve tedavi yönteminin belirlenmesinde kullanılan PSMA PET ile net sonuçlar elde edilebilmektedir.

PSMA PET-CT nerede çekilir?

Devlet hastanelerinde de çekilmesine rağmen sıranın çok olması veya yeteri kadar radyoloji uzmanının bulunmamasından dolayı hastalar PSMA PET-CT çekimi için daha çok özel hastaneleri tercih etmektedir. Biyorad, İstanbul’da ki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Levent de bulunan hizmet merkezlerinde PSMA PET çekimleri ile hastalarına SGK kapsamında ve özel olarak hizmet verebilmektedir.  Biyorad’ ı 0212 709 98 48 / 0212 709 86 48 ve 0850 333 45 24 numaralar dan arayarak PSMA PET fiyatları hakkında bilgi alabilir ve randevu yazdırabilirsiniz.

Prostat kanserinin de diğer kanser türleri gibi erken dönemde teşhis edilmesi ve uygun tedavi planının yapılması gerekmektedir. Bu anlamda kişilerin erkenden tedavi olabilmeleri için hastalık tanısının erken konulması gerektiğini bilmeleri gerekiyor. Prostat kanseri belirtileri ile karşılaşılan ilk zamanlarda muayene olmak, hayat kurtarıcı özelliğe sahiptir.

SPONSORLU İÇERİK