GERÇEK GÜNDEM - Halk TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu "Şimdiki Zaman Siyaset"e konuk olan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kafa karıştıran bir açıklama yaptı.

Ayın 15'inden itibaren vaka sayılarının açıklanacağını beliren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Ertuğrul Özkök'e bir röportaj verdi. Mehmet Ceyhan bu röportaja işaret ederek vaka sayısı konusunun net olmadığını belirtti. 

Bakanlığın her gün duyurduğu ve herkesin ‘vaka sayısı’ zannettiği rakamların hasta sayısı olduğu ortaya çıkmıştı. Yani bakanlığın bütün ‘pozitif’ çıkanları ilan etmediği açıklanmış, sadece semptom gösterenlerin ilan edildiği belirtilmişti.

Ertuğrul Özkök Fahrettin Koca'ya bu konuyu soruyor ve diyalog şu şekilde ilerliyor:

Özkök: Tam yeri gelmişken sorayım. Dünya Sağlık Örgütü sözünü ettiğiniz raporunda ‘Rakamları uluslararası standartlara uygun bildirin’ diyor. Herkesin kanaati, Türkiye’nin mücadeleyi iyi götürdüğü şeklindeydi. Niye durup dururken vaka sayısından hasta sayısına geçtik?

Koca: Bakın orada yanlış bir algı oluşturulmak istendi. Her ülke kendi test politikasını belirliyor. Biz de Dünya Sağlık Örgütü’ne bizim test rehberimizle, test politikamızla ilgili her bilgiyi verdik. Dedik ki: ‘Semptomlu yani hastalık bulgusu olan kişilere test yapıyoruz’. Oxford’un yayımladığı, hangi ülkenin nasıl test yaptığıyla ilgili tabloda da bu görünüyor.

Özkök: Buraya kadar sorun yok. Temmuzda ne oldu da değişti?

Koca: Temmuz ayından itibaren artık normalleşme dönemi başladı. Sınırlamalar kalktı, ülkeler arasındaki geçişler başladı. Biz de havaalanı gibi, yurtdışına gidenler gibi, cezaevinde olanlar gibi, çeşitli kesimlerde kesitsel taramalara başladık.

Özkök: Bunun vaka ve hasta kavramlarıyla ilgisini anlayamadım.

Koca: Var. Kesitsel taramalarda semptom yok. Bundan sonra yapılan kesitsel taramaları da toplumla paylaşacağız. Semptomu olmasa da paylaşacağız.

Özkök: Sayın Bakanım bir dakika önemli bir şey söylüyorsunuz. Yanlış anlamıyorum değil mi? Vaka diyorduk, sonra hasta dedik kafalar karıştı. Şimdi bunların hepsini açıklayacağız diyorsunuz. Ne zaman başlayacaksınız bunu yapmaya?

Koca: Bu ayın 15’inde başlıyoruz. Ortalama 1.5-2 ayı geçmeyecek şekilde bütün toplumu kapsayacak şekilde saha taramaları yapmaya devam ediyor olacağız. Bundan sonra yapılan kesitsel taramaları semptomu olmasa da paylaşacağız. Bunu da Dünya Sağlık Örgütü’ne bildireceğiz.

KESİTSEL TARAMA NEDİR?

Türkçe terminolojide kesitsel araştırma, toplum saha taraması, prevalans araştırması, epidemiyolojik sürveyans, durum saptama araştırmaları diye adlandırılır.

Kesitsel araştırmalarda risk altındaki toplumda veya buradan seçilen bir örnek üzerinde herhangi bir hastalığın veya olayın bir zaman kesitindeki bulunma sıklığı, yani prevalansı belirlenir.