Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi bugün TBMM'de görüşülmeye başlanacak. Ancak 46 maddelik yeni torba yasa teklifinin gıdaya ilişkin ifade özgürlüğünü kısıtlayacağı ve sansüre neden olacağı nedeniyle tepkilere neden oluyor.

Düzenlemeye göre, bir gıda bilim kurulu oluşturulacak ve kurulun onaylamadığı açıklamaların yer aldığı yayınlar, gerçeğe aykırı kabul edilecek. Gıda güvenliği ve güvenilirliğinde yanıltıcı yayın yapan kişilere 20 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. Ayrıca Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yasasına eklenen madde ile de idari yaptırım uygulanacak.

Bu uygulamaların da sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve hekimlerin açıklamalarını sansürleyeceği ve cezalandırılacağı endişesine neden oluyor.

Sivil toplum örgütlerinden ortak açıklama

Aralarında Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Yeşil Düşünce Derneği, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ve Yeryüzü Kooperatifi gibi çok sayıda gıda ve çevre örgütü ortak bir açıklama yaparak yasa teklifinin geri çekilmesini talep etti.

Ortak açıklamada yasa teklifindeki yanıltıcı yayın tanımının geniş ve belirsiz olduğuna dikkati çeken sivil toplum kuruluşları "Neyin yanıltıcı yayın kapsamında değerlendirileceği, bu değerlendirmeyi yapacak kişilerin kimler olacağı, bağımsız karar verip veremeyecekleri net değildir. Böylesine önemli bir konunun bu kadar otoriter, sübjektif ve özensiz bir düzenlemeye tabi tutulması yurttaşların kamusal bilgiye ve iyi, temiz, adil gıdaya erişim hakkını kısıtlayacaktır" görüşüne yer verdi.

Sivil toplum örgütleri ayrıca sosyal medyada da "Kanun teklifi yasalaşırsa, artık size pestisitlerin zararlarını anlatamayabiliriz" açıklamasıyla teklifin geri çekilmesi çağrılarına destek için bir imza kampanyası başlattı.

"Tartışmalı maddeler geri çekilsin"

Sivil toplum örgütlerinin ortak açıklamasında, yasa teklifinin 28, 29 ve 30'uncu maddelerinin yetkin kurumların, bilim insanlarının, sivil toplum örgütlerinin, meslek odalarının sorumluluklarını yerine getirmelerini doğrudan sansür ya da otosansür yoluyla engelleme riski taşıdığına dikkat çekilerek tartışmalı maddelerin geri çekilmesi istendi.

Açıklamada, "Yasa teklifi bu haliyle halkın sağlıklı bilgiye erişiminin önünü kapatmakta ve kamu çıkarları ile uyuşmamaktadır" denildi.

Kaynak: DW Türkçe