ABD’de yapılan bir çalışmaya göre koronavirüs salgınında semptom gösteren tüm vakalar izole edilse dahi presemtomatik (hastalık öncesi) ve asemptomatik (belirti görülmeyen) vakaların varlığı nedeniyle salgın büyüyebilir.

Birgün'den Didem Mercan'ın haberine göre; çalışma, salgının kontrol altında tutulabilmesi için yaygın test yapılmasının ve presemtomatik ile asemptomatik vakaların en az üçte birinin de tespit edilerek izole edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Koronavirüsün ortaya çıkışından bu yana, dünya çapında benzeri görülmemiş kısıtlamalar ve sosyal izolasyon önlemleri uygulandı. Ancak son dönemde, sosyoekonomik yansımalar nedeniyle bu önlemlerin kaldırması çağrıları hızla arttı. Nüfus genelini kısıtlamak yerine özellikle enfekte olmuş bireylerin izolasyonu, bulaşmayı azaltmanın en büyük anahtarı olarak yorumlanmaya başlandı.

Pnas’ta yayımlanan makaleye göre, koronavirüs salgınının yayılmasındaki itici güçlerden biri olarak gizli bulaşmanın rolü vurgulandı ve semptomların başlamasından önce enfeksiyon kapmış bireyleri tespit eden stratejilere vurgu yapıldı.

Çalışma, virüsün yeniden güçlenmesinin önlenmesinde semptom bazlı izolasyonun etkinliğinin, presemptomatik ve asemptomatik bulaşmanın derecesine bağlı olduğunu belirtiliyor.

Çalışmada, vakaların önemli bir kısmının, gizli taşıyıcı olabileceğini bulundu.

Sonuç olarak, tüm semptomatik vakalar izole edilmiş olsa bile, büyük bir salgın yine de yayılmaya devam edebilir.

Yapılan araştırmalarla, semptomatik vakalara ek olarak gelecekteki bir salgının engellenmesi, salgın nüfusun yüzde 1'inin altına inmesi için gizli taşıyıcıların üçte birinin izole edilmesi gerektiği bulundu.

Sonuç olarak, çalışmalar, mevcut kısıtlamaları güvenli bir şekilde kaldırmak ve virüsün yeniden yayılma riskini en aza indirmek için asemptomatik ve presemptomatik vakaların tespit edilmesi, kontak kurduğu kişilerin hızla tespit edilmesi ve testle desteklenmesi gerektiğini gösteriyor.

Çalışmada, tespit eden ve izole eden temas izleme gibi hafifletme stratejileri ihtiyacının altı çiziliyor.

Çalışmanın iddiası, presemptomatik ve asemptomatik vakaların, koronavirüs salgınının gizli bulaşması konusunda yüzde 50'den fazla sorumlu olduğunu gösterdiği yönünde.

Ayrıca, tüm semptom gösteren vakalar derhal izole edilmiş olsa bile, tek başına bu tür sessiz iletim salgınları varlığını sürdürebilir.