Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ölüm sayısı 2018 yılında 426 bin 449 düzeyindeyken, 2019 yılında 435 bin 941 kişiye yükseldi. Ölenlerin yüzde 54.6'sını erkekler, yüzde 45.4'ünü kadınlar oluşturdu.

Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2019 yılında yüzde 36.8 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini yüzde 18.4 ile iyi ve kötü huylu tümörler, yüzde 12.9 ile solunum sistemi hastalıkları izledi.

Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölenlerin yüzde 39.1'inin iskemik kalp hastalığından, yüzde 22.2'sinin serebro-vasküler hastalıklardan, yüzde 25.7'sinin diğer kalp hastalıklarından öldüğü görüldü.

İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölenlerin yüzde 30.2'sinin gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğerin kötü huylu tümöründen, yüzde 7.9'unun lenfoid ve hematopoetik kötü huylu tümöründen, yüzde 8.1'inin midenin kötü huylu tümöründen öldüğü görüldü.

Bebek ölüm sayısı, 2018 yılında 11 bin 598 iken 2019 yılında 10 bin 770'e geriledi. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2018 yılındaki binde 9.3'ten, 2019 yılında binde 9.1'e geriledi. Diğer bir ifade ile 2019 yılında bin canlı doğum başına 9.1 bebek ölümü gerçekleşti.

Doğumdan sonraki beş yıl içinde ölme olasılığını ifade eden beş yaş altı ölüm hızı, 2018 yılındaki binde 11.3 düzeyinden, 2019 yılında 11.2'ye indi.

Türkiye'nin kaba ölüm hızının Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin kaba ölüm hızlarından daha düşük olduğu görüldü. Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin kaba ölüm hızları incelendiğinde, 2018 yılında en yüksek kaba ölüm hızına sahip olan ülkenin binde 15.4 ile Bulgaristan, en düşük kaba ölüm hızına sahip olan ülkenin ise binde 6.4 ile İrlanda olduğu görüldü.