Araştırmlara göre çocukların kontrolsüz şekilde çizgi film izlemesi beyin gelişimlerini ve davranışlarını etkiliyor. Uzmanların hemen hepsi çocukların beyin gelişimi için en iyisinin televizyonla ve diğer elektronik cihazlarla mümkün olduğunca geç tanışması olduğu konusunda hemfikir.

ANALİZ YETENEĞİNİ ZAYIFLATIYOR

Çizgi film izleyen çocukların beyni tek bir noktaya odaklanır ve pasif haldedirler. Bu durum öğrenim sürelerini geciktirir, çocukların gelişiminde sorunlar olmasına sebep olur. Bu yüzden çok fazla çizgi film izlenirse beyni hızlı düşünmeye ve hızlı hareket etmeye alışır. Bu şekilde çok fazla televizyon izleyen çocuklar dikkatlerini toplayamaz, analiz yeteneği oluşmaz ve öğrenmekte güçlük çeker. Gerçeklik algısı yeterince gelişmeyen çocuklar çizgi filmlerde gördüklerini gerçek hayatla bağdaştırabilir. Örneğin şiddet içerikli çizgi filmlerde birbirine şiddet uygulayan canlılar gören çocuk bunun normal olduğunu ve doğuracağı sonuçları ayırt edemeyebilir. Ya da uçabileceğini, farklı şeyler yapsa da bir şey olmayacağını düşünerek kendisine zarar verebilir.

YAŞA GÖRE DEĞİŞİYOR

Çizgi filmlerin türü ve ne kadar izleneceği çocukların yaşına, cinsiyetine göre değişir. 2,5 yaşındaki çocuklar izlediklerini taklit ederken, 3 ve 6 yaş arasındaki çocuklar izlediğini sorgular. Bu yüzden 2,5 yaş grubundaki çocuklar için kavramlar, renkler, hayvanlar gibi eğitici çizgi filmler seçilmesi gerekir. 3 ile 6 yaş arasındaki erkek çocukların izlediği çizgi filmler şiddet, kavga gibi öğelerinden, kız çocuklarının izledikleriyse dış görünüme aşırı özen gösteren, özendirici unsurlardan uzak olması gerekir.

1 YAŞINDAN ÖNCE İZLENMEMELİ

1 yaşından önce çizgi film izlenmesi çocuk sağlığı için son derece zararlıdır. Çocuklar 3 yaşından sonra kontrollü bir şekilde çizgi film izleyebilirler. Çocuklar 3 yaşından sonra günde 1 saat, 4 ile 6 yaş arasındaki dönemde 1,5-2 saat kadar çizgi film izleyebilirler.