. Yoğunlaşan mükerrer rapor taleplerinin iş yükü oluşturduğuna değinen bakanlık, yönergeyle sporcu lisansı dışında sosyal aktivite amaçlı rapor alınmasının gerekli olmadığı karara bağlandı.
Bakanlık açıklamasında şöyle denildi:

“Yönerge ile sporcu lisansı dışında, sosyal aktivite amaçlı rapor alınmasının gerekli olmadığı karara bağlandı. Aile hekimlerinden alınacak ‘tek hekim raporlarında’, alınma amacına dair özel ifadelerin yazılmasına son verildi. Bundan böyle bu raporlara sadece belirlenebilen tıbbi durum yazılacak. Kişinin sağlık durumunda bir değişiklik olmadığı sürece, tek hekim raporları bir yıl süreyle geçerli olacak ve e-devlet üzerinden indirilebilecek. ‘E-rapor’ şeklinde tanzim edilebilen raporlarda fotoğraf bulunması zorunluluğu kaldırıldı ve beraberindeki beyan formlarının e-devlet üzerinden doldurulabilmesi sağlandı.

SAĞLIK RAPORLARI 2 YILLIK

Sağlık mazereti nedeniyle verilecek ‘istirahat raporlarının’ verilme ve işyerine ibraz usulleri açıkça belirtildi. Bu sayede sağlık kuruluşları ve işyerlerinin farklı uygulamaları ve talepleri engellendi.

Askeri personel ve öğrencilerin sağlık rapor formatları, ilgili komutanlıkların mevzuatlarına uygun hale getirilerek standardize edildi. Aksi belirtilmedikçe sağlık kurullarının düzenlediği raporların geçerlilik süresi iki yıl olarak tespit edildi.