HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun HaberTürk TV’ye verdiği beş kez program durdurma ve para cezasına tepki gösterdi. Sarıkaya, “Reforma RTÜK’ten başlansın” yorumunu yaptı.

Sarıkaya bugünkü yazısında, “Çünkü bu ceza sadece Habertürk TV’ye değil, çoğulcu ve katılımcı demokrasiye, bilinçli yurttaş olmak isteyenlere de kesildi. Nedeni de açık, tartışılan ve muhatabı tarafından dile getirilen konulardan dolayı bir televizyon kanalının cezalandırılması, demokratik katılımın özünü yok eder... Canlı programlarda, farklı görüşlerden insanların katıldığı tartışma programlarının yapılmasının istenmediğini gösterir." görüşünü savundu. 

Sarıkaya, "Şimdi RTÜK ne yapacak Meclis TV’ye de bundan dolayı ceza mı kesecek; oturumu yöneten Başkanvekiline kürsüye çıkma cezası mı uygulayacak? Söylediğinde bir suç, tazminat konusu varsa mahkemeler açık. Moderatör arkadaşım Eren Eğilmez de ilk cümlesi sorunlu olan sözü söylediğinde, diğer konuklarla birlikte müdahale etmiş, milletvekili de sözüne açıklık getirmek zorunda kalmış. Şimdi böyle bir durumda kanunun en olmaz bir maddesinden, hem de vicdanlara sığmayacak bir maddesinden Habertürk TV’ye kesilen ceza kabul edilebilir gibi değil" düşüncesini dile getirdi. 

Sarıkaya yazısında şunları kaydetti: 

"Oysa reformun kaynağı olarak gösterilen Yargı Reformu Strateji belgesinde tam da bu durumun ortadan kaldırılacağına atıf yapılıyor ve şöyle deniliyordu:

“İfade özgürlüğünü etkileyen mevzuat üzerinde öngörülen değişiklikler, haber verme sınırları içerisinde yer alan, eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamalarının suç oluşturmayacağına ilişkin düzenlemelerin ceza mevzuatının bütününün değerlendirilmesi suretiyle etkin biçimde uygulanmasına yönelik olacaktır…” Burada da kalmıyor, TCK’nın 301’inci maddesine atıf yapılarak, şu hatırlatmaya da yer veriliyordu: “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama” kenar başlıklı 301’inci maddesinde, “Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz” düzenlemeleri yer almaktadır…” Bu cümlelerden baktığımda anlıyorum ki reforma RTÜK’ten başlamak gerekiyor"