Anayasa Mahkemesi tarafından medya patronlarını sevindiren, basın emekçilerini üzen karar.

Daha önce fazla mesai ücretleri hakkında medya patronlarının lehine karar veren Yüksek Mahkeme, bu kez geciken maaşlar nedeniyle günlük yüzde 5 fazla ödeme yapılmasına ilişkin hükmü Anayasa’ya aykırılık gerekçesi ile iptal etti.

Medya çalışanları açısından ciddi hak kayıplarına neden olacak karar, Anayasa Mahkemesi’nin 4 üyesinin karşı oyuna rağmen, oy çokluğu ile alındı.

İtiraz gerekçesinde, Basın mesleğinde çalışanların, diğer çalışanlara gör yüz kat daha fazla ödeme alabildiğine ve diğer çalışanlara göre gazetecilere bariz bir ayrıcalık tanındığı öne sürülerek, bu durumun kanun önünde eşitlik, hukuk devleti ve hukuki güvenlik ilkelerini zedeleyerek, çalışma barışına zarar verdiği için Anayasa’ya aykırı olduğu ileri sürülmüştü.

Gerekçe’de ayrıca, medya çalışanlarının ücret alacaklarının zamanında ödenmemesi durumunda uygulanacak olan yaptırımın, teşebbüs sahiplerine aşırı ve katlanılamaz bir külfet yüklediğine vurgu yapılarak, bu durumun gazeteciler açısından haksız zenginleşmeye sebep olacağının anlaşıldığı da vurgu yapılıyor.

Gerekçe’de, “Gazetecinin ücretini korumak ve elde edemediği ücretin zamanında ödenmesini sağlamak için kuralla getirilen ekonomik tedbirin ağırlığı dikkate alındığında böyle bir ödemeye karar verildiği zaman ulaşılan miktar, işverenin ekonomik varlığını ve geleceğini ağır bir şekilde etkileyebilecektir. İtiraz konusu kural gereğince ticaret alacaklarının zamanında ödenmemesi durumunda günlük yüzde beş, yıllık yüzde 1.825'e varan oranda fazla ödeme yapılması zorunluluğu ve bu fazla ödemeye yasal faiz uygulanması sonucunda ticaret olarak ödenmesi gereken çok yüksek meblağların ortaya çıkması hukuk devletinin gereklerinden olan adalet ye hakkaniyet ilkeleriyle de bağdaşmamaktadır” denildi.

Gazetecilerin aylık ücretlerini vaktinde ödemeyen işverenlerin günlük yüzde 5 fazla ödeme yapmasına ilişkin düzenleme, Anayasa’nın 2,10,13 ve 48. maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle, dört üyenin karşı oy yazısına rağmen, oy birliği ile kabul edildi.