İlk romanı yayımlanan Nevres ARİF alışılmadık bir yazar. Yeni tanıştığımız yazarlar arasından AŞMUNİKAL adlı romanıyla çok kısa sürede sıyrılacağı su götürmez bir gerçek. Bambaşka bir üsluba ve tekniğe sahip ARİF.

Matbuat yayınlarından çıkan AŞMUNİKAL’in konusu da çok ilginç. Elazığ doğumlu yazar, bugüne kadar pek de işlenmemiş bir dönemi, Hititleri anlatıyor. Fantastik bir dünyada sürükleyici bir maceraya tanık oluyoruz. Bir yandan inancın ve sevginin insan egosuyla çatışmasının Hitit ülkesinde yol açtığı anarşiyi diğer yandan da Ahura Mazda inancının günümüz Anadolu’sundaki izlerini sürüyoruz.

Nevres ARİF, AŞMUNİKAL’e bir şiirle başlamış:

“Analar doğurmaz bu topraklarda çocukları,
Topraktır doğuran onları.

Çetindir koynunda yaşam, her ruh ateşle sınanır
Her ırktan melanet, Işığını boğmak için saldırır;

Kılavuzluk eder -ne yazık ki- bu habasete özünü yitirmiş evlatları
İşte tam da bu yüzden ebediyete taşır Anadolu, özü aşk olan çocuklarını.

Derler ki müsebbibidir bunun, Nesice Konuşanların Tavanannası
İnancına ihanet etti Ahura Mazda’nın, Ahriman’a ram etti bu toprağın yazgısını

Binlerce yıl ötelenen muharebe tekrar başlasın
Melanetin zehirlediği ruhlar, yeniden dirilen aşkla arınsın

Yeniden hayat bulsun İştar’ın müridleri
Tekrar yazılsın Levh-i Mahfuz’a kaderleri

İşte tam da bu yüzden bu borç her birine ödenmiştir.
Çünkü bu hikâye; Anadolu’nun ışığı solan kızlarının, oğullarının hikâyesidir.”

Kitabın ilk sayfasındaki bu şiir, aslında nasıl bir yazarla karşı karşıya olduğumuzun da ipuçlarını veriyor.

Nevres ARİF’e ve dolayısıyla AŞMUNİKAL’e edebiyatseverlerin ilgisinin büyük olacağına eminiz.