• BIST 105.026
  • Altın 163,361
  • Dolar 3,9326
  • Euro 4,6599
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 4 °C

Kahve keyfimizin sonu gelebilir

Kahve keyfimizin sonu gelebilir
Brezilya’daki kuraklık kahveyi unutturacak...

Re­cep GE­NEL / Sözcü - Dünyanın en büyük kahve üreticisi olan Brezilya’da yaşanan kuraklık, kahve fiyatlarını da vurdu. Kuraklığın etkisiyle fiyatlardaki artış gelecek yıl da sürecek.

Bre­zil­ya­’da ya­şa­nan son yıl­la­rın en bü­yük ku­rak­lı­ğı baş­ta kah­ve ol­mak üze­re, şe­ker ve so­ya fa­sul­ye­si fi­yat­la­rı­nı da ar­tı­ra­cak. 15 Ara­lı­k’­ta 115 do­lar se­vi­ye­sin­den iş­lem gö­ren kah­ve fi­ya­tı em­ti­a bor­sa­la­rın­da yüz­de 81.7 ar­tış­la 209 do­lar­dan iş­lem gör­me­ye baş­la­dı. Ara­lık ayın­da 1278 do­lar­dan iş­lem gö­ren so­ya fa­sul­ye­si ise 1477 do­la­ra yük­sel­di.

Kolombiya ikinci

Ül­ke­nin en önem­li üre­tim böl­ge­le­rin­de yıl­ba­şın­dan bu ya­na ya­ğış­la­rın çok az ol­ma­sı bü­yük re­kol­te ka­yıp­la­rı­na ne­den ol­du. Em­ti­a fi­yat­la­rın­da­ki bü­yük ar­tış ise ya­kın­da tü­ke­ti­ci­le­rin kah­ve, şe­ker ve so­ya fa­sul­ye­si­ne çok da­ha faz­la pa­ra öde­mek zo­run­da ka­la­cak. Ku­rak­lık do­la­yı­sıy­la 2009’dan bu ya­na en dü­şük ha­sat el­de edil­miş ola­cak. Dün­ya­’da kah­ve üre­ti­min­de li­der olan Bre­zil­ya, yıl­lık yak­la­şık 1.3 mil­yar ki­lo kah­ve üre­ti­miy­le ile dün­ya kah­ve üre­ti­mi­nin üç­te bi­ri­ni kar­şı­lı­yor.
Bre­zil­ya­’dan son­ra dün­ya­nın en bü­yük kah­ve üre­ti­ci­le­ri ara­sın­da ikin­ci sı­ra­yı 12 mil­yon çu­val ile Ko­lom­bi­ya, üçün­cü sı­ra­da ise 11 mil­yon çu­val ile Vi­et­nam yer alı­yor.

Bre­zil­ya Ulu­sal Kah­ve Kon­se­yi­’nin (Na­ti­onal Cof­fe­e Co­un­cil) tah­min­le­ri­ne gö­re 2014’te­ üre­ti­min or­ta­la­ma yüz­de 14 azal­ma­sı bek­le­ni­yor.
Ya­ni, 46.5-50.1 mil­yon çu­val se­vi­ye­sin­de olan re­kol­te bu yıl 40-43 mil­yon çu­val dü­ze­yi­ne ka­dar ge­ri­le­ye­cek.

Ocak ve şu­bat ay­la­rın­da­ki yo­ğun sı­cak­lık ve dü­şük ya­ğış ne­de­niy­le ge­le­cek se­zon­da da ha­sa­dın et­ki­le­ne­ce­ği­ni be­lir­ti­lir­ken, tah­min­le­re gö­re 2015 yı­lın­da ha­sa­dın et­ki­le­ne­cek ol­ma­sı kah­ve fi­yat­la­rın­da­ki yük­se­li­şin yıl bo­yun­ca de­vam ede­ce­ği ifa­de edi­li­yor.

Ki­şi­ba­şı­na 400 gram

Dün­ya­da ki­şi ba­şı­na en faz­la kah­ve tü­ke­ten ül­ke­ler ara­sın­da ilk sı­ra­da 12 ki­lo ile Fin­lan­di­ya ye alı­yor. Sı­ra­sıy­la Nor­ve­ç’­te 9.9, İz­lan­da­’da 9, Da­ni­mar­ka­’da 8.7, Hol­lan­da’­da 8.4 ki­log­ram kah­ve tü­ke­ti­li­yor. Tür­ki­ye ise 400 gram­lık ki­şi­ba­şı­na kah­ve tü­ke­ti­mi ile dün­ya sı­ra­la­ma­sın­da an­cak 107’n­ci sı­ra­da yer alı­yor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.