• BIST 105.268
  • Altın 162,850
  • Dolar 3,9604
  • Euro 4,6498
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara -3 °C

Jet değil ‘çakar’ Fadıl

Jet değil ‘çakar’ Fadıl
İstanbul trafiğinde ‘çakar lambalı’ cip modası yayılıyor.

Şenol GEZER / Sözcü - ‘Jet Fadıl’ olarak tanınan işadamı Fadıl Akgündüz’e şok suçlama: GMC marka cipine çakar lamba taktırdı. Ekip aracı gibi emniyet şeridini ihlal ederek yol aldı.

Jet Fa­dıl ola­rak ün­le­nen işa­da­mı Fa­dıl Ak­gün­düz, bir­çok AK­P’­li mil­let­ve­ki­li ve ün­lü si­ma gi­bi ken­di­si­ne tra­fik­te ay­rı­ca­lık ya­rat­tı. 2012 mo­del GMC Yu­kon mar­ka si­yah ji­pi­ne sa­de­ce po­lis­le­rin kul­lan­ma­sı­na izin ve­ri­len ça­kar lam­ba­dan tak­dır­dı­ğı id­di­a edi­len Fa­dıl Ak­gün­düz, İs­tan­bul tra­fi­ğin­de ra­hat­ça yol alı­yor.
SÖZ­CÜ­’yü ara­yan bir va­tan­daş, İs­tan­bul Ba­sın Eks­pres Yo­lu­’n­dan Ata­türk Ha­va­li­ma­nı is­ti­ka­me­ti­ne gi­den 34 JB …. pla­ka­lı ‘ça­kar lam­ba­’ ­ta­kıl­mış ci­pin, em­ni­yet şe­ri­di­ni ih­lal et­ti­ği ih­bar et­ti. Ar­ka kol­tuk­ta otu­ran ki­şi­yi de, “Jet Fa­dı­l” ola­rak ta­nı­nan işa­da­mı Fa­dıl Ak­gün­dü­z’­e ben­zet­ti­ği­ni söy­le­di. Mu­ha­bi­ri­miz, ci­pin ki­me ait ol­du­ğu­nu araş­tır­dı. Em­ni­yet kay­dın­da, ça­kar lam­ba­lı ci­pin Fa­dıl Ak­gün­dü­z’­e ait Cap­ri­ce Gold şir­ke­ti adı­na ka­yıt­lı ol­du­ğu or­ta­ya çık­tı.

Ça­kar lam­ba­nın ce­za­sı 82 li­ra

Ça­kar lam­ba­lar or­ta­la­ma 30 ila 60 li­raya ta­kı­lı­yor. Ge­nel­lik­le lüks araç­la­rın ter­cih et­ti­ği bu ‘kur­naz­lı­k’ uy­gu­la­ma­sı­na Ka­ra­yol­la­rı Tra­fik Ka­nu­nu­’nun 26’n­cı mad­de­si ge­re­ğin­ce 82 TL pa­ra ce­za­sı ke­si­yor. Sü­rü­cü, ça­kar lam­ba­la­rı he­men sök­mek zo­run­da. Yoksa oto­mo­bil bağ­la­nı­yor.

Al­tı­nok, bu ko­nu­da çok has­sas

17 Ara­lık Ope­ras­yo­nu son­ra­sı gö­re­ve ge­len İs­tan­bul İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Se­la­mi Al­tı­n- ok ilk iş ola­rak son za­man­lar­da ar­tan ‘Te­pe lam­ba­sı te­rö­rü­’ ve em­ni­yet şe­ri­di ih­la­li­ne el at­tı. Al­tı­no­k’­un has­sa­si­ye­ti üze­ri­ne alar­ma ge­çen tra­fik ekip­le­ri, em­ni­yet şe­ri­din­den usul­süz ge­çiş ya­pan 40 bin sü­rü­cü­ye 3 mil­yon 200 bin TL pa­ra ce­za­sı kes­ti.

Emniyet şeridini kimler kullanabilir?

İçİş­le­rİ Ba­kan­lı­ğı­’nın ya­yın­la­dı­ğı ge­nel­ge­ye gö­re; üze­rin­de ve önün­de ma­vi ya da kır­mı­zı ışık ya­nan te­pe lam­ba­sı, si­ren kul­la­nı­mı hak­kı ve­ri­len araç­lar şöy­le sı­ra­la­nı­yor: Can­kur­ta­ran araç­la­rı, ya­ra­lı ve­ya acil has­ta ta­şı­yan araç­lar, hü­küm­lü, sa­nık ve­ya suç­lu­yu ta­kip eden, em­ni­yet ve asa­yi­şi ko­ru­mak adı­na olay ye­ri­ne git­mek­te olan za­bı­ta ve po­lis araç­la­rı. Em­ni­yet şe­ri­di­ni de sadece acil has­ta ta­şı­yan am­bu­lans­lar, yan­gı­na gi­den it­fa­iye araç­la­rı ile önem­li ve acil bir ope­ras­yo­na ka­tı­lan po­lis ekip­le­rinin kullanmaya hakkı var.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.