Beylikdüzü Belediye Meclisi’nin 2018 yılı Haziran ayının meclis toplantısı; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 8.maddesi gereğince hazırlanan aşağıdaki birim müdürlüklerinden gelen gündem maddelerini görüşmek üzere 4 Haziran Pazartesi günü saat 10.00’da Belediye Meclis Salonu’nda yapılacaktır.

GÜNDEM MADDELERİ

Açılış ve Yoklama

1 Yazı İşleri Md. Meclis Üyesi Seyithan İZSİZ’in istifası

2 Yazı İşleri Md. Meclis Üyesi Ömer DUMAN’ın İstifası

3 Yazı İşleri Md. Belediye Meclis Üyesi Ömer DUMAN’ın istifası ile boşalan Tarife ile Çevre ve Sağlık Komisyonlarına üye seçilmesi

4 İşletme ve İşt. Md. Marmara Mahallesi 458 ada 8 parsele Cami yapılması ve yapılacak camiye isim hakkı verilmesi ile ilgili Şartlı Bağış

5 İmar ve Şehircilik Md. Yol Katılım Ücretleri

6 Kültür İşleri Md. Uluslararası Folklor Festivali

7 Plan ve Proje Md. Antik Liman kalıntılarının açığa çıkarılması için yapılacak kazı çalışmaları kapsamında Koç Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Engin AKYÜREK’in danışman olarak çalıştırılması için, Belediyemiz ile Koç Üniversitesi arasında protokol yapılmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesi

8 Plan ve Proje Md. Beylikdüzü İlçesi Gürpınar Mahallesi 4554 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi

9 Mali Hizmetler Md. Ödenek Aktarma

10 Fen İşleri Md. İ.B.B. tarafından Belediyemize yapılacak şartlı hibe yardımı

11 Ruhsat ve Denetim Md. Çalışma Yönetmeliği

 Komisyon Raporları

12 Plan ve Bütçe Kom. Rap. Dikmen Belediyesi’ne yardım yapılması

13 İmar Kom. Rap. Yakuplu 746 Ada 24 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

TARİH: 4 Haziran Pazartesi

SAAT: 10.00

YER: Beylikdüzü Belediyesi Meclis Salonu

ADRES: Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi Beylikdüzü Belediyesi Başkanlık Binası Beylikdüzü-İstanbul