İBB bünyesinde yeni kurulan İstanbul İstatistik Ofisi, kentteki çocuk yoksulluğunu araştırdı. Çarpıcı bilgilerin yer aldığı araştırmaya göre; hanelerin yüzde 44.7'sinde çocuklar yeterli beslenme olanaklarına sahip değil.

Yüzde 42.3'ünde çocukların günlük kullanım dışında başka bir ayakkabısı yok. Yüzde 44.4'ünde ısınma sorunu var. Hanelerin yüzde 46,5'inde ebeveynler, maddi yetersizlik nedeniyle çocuklarına kitap alamıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde kurulan İstanbul Planlama Ajansı’na bağlı olarak açılan İstanbul İstatistik Ofisi çalışmalarına başladı. İstanbul’da çocuk yoksulluğunu araştıran ofis, çarpıcı verilere ulaştı. Araştırma, 16-27 Aralık 2019 tarihleri arasında 74 mahallede 1002 haneyle yüz yüze görüşülerek anket çalışması olarak yapıldı.

“YETERLİ BESLENEMİYORLAR, ISINAMIYORLAR, KİTAP OKUYAMIYORLAR”

Hane halkı gelir düzeyi 3 bin TL ve altında olan, 0-15 yaş arasında en az bir çocuğu olan aileler tercih edildi. Kriterlere uyan 815 hanenin yanıtları üzerinden analiz yapıldı. Araştırmada bir hanede yaşayan ortalama kişi sayısı 4,4 olarak hesaplandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2018 yılında İstanbul için hane halkı ortalama büyüklüğü ise 3,4’tü.

ISINMA VE BESLENME SORUNU

Araştırmanın ortaya koyduğu çarpıcı sonuçlar şöyle:

* Hanelerin yüzde 42,3’ünde çocukların günlük kullanım dışında başka bir ayakkabısı yok.

* Hanelerin yüzde 27,5’inde çocuk odası yok. Bu hanelerin yüzde 70’inde 15 yaş altında 2 ve üzeri çocuk yaşıyor.

* Yüzde 44,4’ünde ısınma sorunu var. Isıtma sistemi olarak hanelerin yüzde 16,6’sında soba, yüzde 36,2’sinde doğalgaz sobası kullanılıyor.

* Yüzde 44,7’si ise yeterli beslenme olanaklarına sahip değil.

KİTAP ALAMIYORLAR

* Hanelerin yüzde 46,5’inde ebeveynler, maddi yetersizlik nedeniyle çocuklarına kitap alamıyor. Aileler, son 1 yılda ders kitabı ile öğretmenin istediği hikaye ve yardımcı kaynak dışında çocuklarına kitap alamamış.

* Hanelerin yüzde 89,2’sinde çocuklar okul dışında, yabancı dil kursu, spor ya da sanat gibi herhangi bir eğitim almıyor. Çocuklarına okul dışında da bir eğitim imkanı sunan hane halkının yüzde 67,2’si bu olanak için ücret ödemiyor.