Marmara Üniversitesi’ne tahsis edilen ancak daha sonra merkez kampüsün Maltepe’de yapılmasına karar verilince AVM, rezidans ve otel imarına açılan Küçükçekmece’deki yaklaşık 1 milyon metrekarelik arazinin nazım ve uygulama imar planları, hukuka aykırı bulunarak iptal edildi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, Marmara Üniversitesi için kullanılacak arazi TOKİ'ye devredildi. TOKİ tarafından da Emlak Konut AŞ'ye satılan arazide etaplar halinde “Bizim Mahalle” projesi geliştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da 15 Ağustos 2017 tarihinde üst ve alt ölçekli planlarda değişikliğe giderek Küçükçekmece Halkalı’daki yaklaşık 1 milyon metrekarelik arazinin “yüksek öğretim” olan imar durumu “konut+ticaret” olarak belirledi. Plan ile arazide; konut, rezidans, iş merkezi, AVM, otel, motel, banka ve finans kurumları yapılmasının önü açıldı.

Mahkeme reddetti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı plan değişikliğine Küçükçekmece Belediyesi'nin o dönemki CHP'li meclis üyeleri Erhan Aslaner, Bekir Güler, Nurettin Aydın ve Enis Koçak tarafından iptal davası açıldı.

İstanbul 12. İdare Mahkemesi davayı 12 Aralık 2018 tarihli kararı ile reddetti.

İstinaf ret kararını bozdu

Bunun üzerine CHP'li Erhan Aslaner kararın kaldırılmasını isteyerek istinaf mahkemesine gitti. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4.İdare Dava Dairesi itirazı 6 Eylül 2019 tarihinde karara bağlayarak kısmen bozdu.

Dava konusu nazım ve uygulama imar planının kamu yararı, planlama ve şehircilik ilkelerine aykırı olarak yapılıp onaylanması nedeniyle hukuka aykırı olduğundan iptal edilmesi gerektiği belirtilerek aksi yöndeki mahkeme kararında hukuki isabet görülmediği kaydedildi.

Mahkeme istinaf talebinin kısmen kabul ederek nazım ve uygulama imar planına ilişkin ret kararını kaldırarak imar planlarını iptal etti.

Dava konularından biri olan Çevre Düzeni Planı'nda yapılan değişikliğe ilişkin itirazı ise reddetti.