Ankara Tren Garı arazilerinden sonra Haydarpaşa Garı arazileri için de iktidara yakın sermayeye devir planının işaretleri göründü.

Kadıköy Gazetesi'nde dün Erhan Demirtaş imzalı habere göre TCDD 1. Bölge Emlak Servis Müdürlüğü'nün talebiyle, İbrahimağa Mahallesi sınırları içindeki mülkiyeti TCDD'ye ait olan bazı taşınmazların Kültür Bakanlığı'na devri kabul edildi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin iddiayı Meclis'e taşıdı. Tekin'in soru önergesi şöyle;

Gazete Kadıköy‘den Erhan Demirtaş’ın haberine göre, mülkiyeti TCDD’ye ait olan Haydarpaşa Garı’nın bazı taşınmazların TCDD’nin talebi üzerine, Kültür Bakanlığı’na devredildiğine yer verilmiştir. Buraya kadar her şey normal gözükse de bütün anormallikler bundan sonra başlamıştır. Bu talebi değerlendiren 5 Numaralı Koruma Kurulu; 41-50-51-82-103 ve 118 numaralı, Haydarpaşa Garı ve Çevresi Kentsel Tarihi SİT alanı sınırlarında kalan altı adet parselin yıkılmasında sakınca bulmamıştır.

Koruma Kurulunun asli görevini, sit alanı ilan ettiği bir alanı koruyup kollamakken, Kültür ve Turizm Bakanlığı adı altında kullanılıp kamusal alanın sermayeye kaynak olarak aktarılmasına vesile olması tam bir akıl tutulmadır. Haydarpaşa, asli işlevi olan İstanbul kentinin tren garı olarak kullanılmalıdır. Çevresindeki alanlar da sermayeye ve ticarete peşkeş çekilmemeli, halkın doğrudan kullanımına yönelik, İstanbul'un ihtiyaç duyduğu, toplumun beklentilerine dönük yeşil ve sosyal alanlar olarak kullanılmalıdır.

Bu bağlamda;

2006 yılında SİT kararını veren Koruma Kurulu’nun bugün aniden bu kararından vaz geçmesinin nedeni dedir?
Haydarpaşa Garı’nı da içeren alan imara açılarak; ticaret, turizm, konaklama fonksiyonları mı verilmek isteniyor?
Gar alanı içindeki bazı yapılar için yıkım kararının çıkması ve bu alanlara yeni fonksiyonlar verilmesi ile birlikte, Haydarpaşa arazileri satılacak mı?