Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, bugün 14:00’te TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı. Genel Kurul’da, 19 maddelik Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ikinci bölümü görüşüldü. Teklif görüşmelerinin tamamlanmasının ardından TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, birleşime ara verdi. Aranın ardından ilgili komisyonun redaksiyon talebi ile teklifin ismine 'Kat Mülkiyeti Kanunu' eklemesi yapıldı. Teklif, daha sonra uzlaşma ile kabul edilerek yasalaştı. Erdoğmuş, oylamanın ardından birleşimi, 29 Mart Salı günü 15:00'te toplamak üzere kapattı.

Yasaya göre; taksitle satış sözleşmelerinde temerrüt durumunda, kalan borcunun tümünün ifasının talep edilmesi için borç yerine sözleşmede yer alan bedel dikkate alınacak. Tüketici kredilerinde kredi borcunun tamamının erken ödenmesi halinde, bildirim aranmaksızın cayma hakkı hükümleri uygulanacak. Belirsiz süreli tüketici kredilerinde faiz oranındaki indirimin 30 gün öncesinde bildirilmesi şartı kaldırılacak. Tüketicinin yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla açık talebi olmaksızın kredi bağlantılı sigorta yaptırılamayacak. Tüketicinin istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, kredi veren tarafından, konut finansmanı kuruluşu tarafından kabul edilmek zorunda olacak. Tüketici kredisi sözleşmesi ile konut finansmanı sözleşmesi, kredi ile ilgili olanlar hariç, yan finansal ürün ve hizmetlerin satın alınması şartına bağlanamayacak. Ön ödemeli olarak satılan konutlar, sözleşmede belirlenen tarihte tüketicilere teslim edilecek. Aracı hizmet sağlayıcılar, aracılık ettikleri mesafeli sözleşmelere ilişkin satıcı veya sağlayıcı adına ve hesabına tüketicilere yaptıkları ön bilgilendirme, ön bilgilendirmenin teyidi ve onayına ilişkin işlemlerden, işlemi yapan olarak satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsil sorumlu tutulacak. Tüketicinin bilgilendirilmesine ilişkin yönetmelikte düzenlenen ön bilgilendirmede bulunması zorunlu unsurlardaki eksikliklerin aracı hizmet sağlayıcıdan kaynaklanması durumunda sorumluluk, aracı hizmet sağlayıcıda olacak. Devre tatile konu mal üzerinde ayni hak sahibi olmayanların devre mülk veya devre tatil satışı yapması yasaklanacak.