Bu yılın ilk ayında en az 155 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Bu işçilerin 15’i çalıştıkları, barındıkları işyerlerinde ısınmaya çalışırken yanarak ya da gazdan zehirlenerek can verdi. İSİG Meclisi: On binlerce işçi işyerinde yatıp kalkıyor, insanca barınma haktır!

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin yayımladığı ‘Ocak Ayı İş Cinayetleri Raporu’na göre, ocak ayında en az 155 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Raporda işyerlerindeki ısınma ve barınma sorununa dikkat çekildi. Buna göre, yılın ilk ayında 15 işçi, işyerlerinde çalışırken ya da barınırken ısınmak isteyince yanarak ya da zehirlenerek hayatını kaybetti.

Ocak ayında ısınma/barınma sorunu nedeniyle yaşanan iş cinayetlerinden bazıları şöyleydi: İstanbul Fatih’te gündüz çalıştığı, akşam kaldığı işyerinde çıkan yangında 1 işçi, Dolapdere’de bir torna atölyesinde yine yangında 1 işçi, Ankara’da mobilya atölyesinde çıkan yangında 5 Suriyeli işçi can verdi. İstanbul Bayrampaşa’da bir tekstil atölyesinde 2’si çocuk 3 işçi, ısınmak için yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. İlkokul inşaatında gece bekçisi yaktığı sobadan, tır şoförü tır garajında yaktığı tüpten sızan gazdan dolayı yaşamını yitirdi. Diyarbakır’da da çalışmak için okulu bırakmak zorunda kalan bir çocuk işçi, sanayi sitesinde harlanan sobanın patlaması sonucu öldü.

ON BİNLERCE İŞÇİ İŞYERİNDE KALIYOR

Raporda, tüm bu ölümlerin ortak nedeninin kötü barınma koşulları ve bununla bağlantılı ısınma/elektrik sistemiyle ilgili sorunlar olduğuna dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi: “İşçilerin barınma sorunu vardır ve bu sorun acilen çözülmelidir. İşçilere barınma yeri dahi sağlanmamakta, on binlerce işçi işyerinde yatıp kalkmaktadır. İşyerlerinin çoğu ruhsatsız, kaçaktır. Davutpaşa Katliamı bunun en önemli örneklerinden biridir. İşyerleri acil durumlara, yangına hazır değildir, ısıtılmamaktadır, işçiler donmamak için yanarak ölmektedir. İşyerlerinin elektrik tesisatı bırakın elektrikli ısıtıcıları, normal kullanımda bile sorun yaratacak kadar ilkel ve yetersizdir. Mevzuatta yazan hiçbir maddeye uyulmamaktadır. İnsanca barınma hakkı işçi sağlığı ve iş güvenliği mücadelesinin bir parçasıdır.”

İŞÇİLERİN 11’İ KADIN, 10’U ÇOCUK, 19’U GÖÇMEN

Rapora göre, ocak ayında yaşamını yitiren 155 işçinin 135’i ücretli (işçi ve memur), 20’si ise kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluştu. Ölenlerin 11’i kadın, 144’ü erkekti. Kadın işçi cinayetleri tarım, tekstil, ticaret, eğitim işkollarında gerçekleşti. Geçen ay hayatını kaybeden göçmen işçi sayısı ise 19.

Ocak ayında 10 çocuk işçi yaşamını yitirdi. Bu çocukların 3’ü henüz 15 yaşında bile değildi. Çocukların üçü tarım, biri gıda, ikisi tekstil, biri ağaç, biri ticaret, biri metal işçisiydi, biri de hurdacıydı.

Ocak ayında en çok iş cinayeti; tarım, inşaat, taşımacılık, gemi/tersane, belediye/genel işler, metal, tekstil, ağaç, enerji ve güvenlik işkollarında gerçekleşti. En fazla ölüm nedeni zehirlenme/boğulma, ezilme/göçük, trafik/servis kazası, kalp krizi ve yüksekten düşme oldu. Raporda uzun, yoğun ve fazla çalışmanın sonucu olarak değerlendirilen kalp krizine bağlı ölümlerdeki artışın sürdüğüne dikkat çekildi.

ÖLEN İŞÇİLERİN YALNIZCA 3’Ü SENDİKALI

Ocak ayında Türkiye’nin 43 şehrinde ve yurtdışında üç ülkede iş cinayeti yaşandı. En çok iş cinayetinin yaşandığı iller İstanbul, İzmir, Ankara, Aydın ve Urfa oldu. Geçen ay hayatını kaybeden işçilerin sadece 3’ü sendikalı, 152’si ise (yüzde 98) sendikasızdı. Sendikalı işçiler metal ve belediye işkollarında çalışıyordu.