İmzaladıkları toplu sözleşmenin uygulanmaması ile hak gaspına uğrayan Hacettepe Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı işçileri Sıhhıye Kampüsü’nde basın açıklaması yaptı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)’na bağlı Sosyal İş Sendikası üyesi işçilerin yaptığı basın açıklamasına DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Sosyal İş Genel Sekreteri Celal Uyar katılım gösterdi.

''REKTÖRLÜK HUKUKU İHLAL EDİYOR''

Basın açıklamasında rektörlüğün “karşılıklı iyi niyet ve güvenle iş barışını sağlamak” amacına aykırı davrandığı ve “iş barışının bozulmasındaki tüm sorumluluğun, imzaladığı sözleşmeye uymayarak” hukuku ihlal eden Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne ait olduğu duyuruldu.

Basın açıklamasının tamamı şöyle:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ  REKTÖRLÜĞÜ’NÜ DERHAL İMZALADIĞI SÖZLEŞMEYE UYMAYA DAVET EDİYORUZ

''Sosyal İş Sendikası ile Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü arasında bağlanan 10 No’lu işkolundaki tüm işçileri kapsayan Toplu İş Sözleşmesi 14 Eylül 2021 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

Toplu iş sözleşmesinin ücret zammı ve diğer parasal hükümleri bir kısım üyelerimize uygulanmaya başlandığı halde, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesindeki üyelerimize iki aydır uygulanmamış ve ne yazık ki Rektörlük tarafından sözleşme hükümlerinin ayrımsız olarak tüm işçilere uygulanacağı yönünde bir irade ortaya konulmamış ve türlü mazeretlere sığınılarak haklı taleplerimiz karşılanmamıştır.
Rektörlük işçilere karşı eşit davranma ilkesini ve ayrımcılık yasağını ihlal etmiştir. Pandemi nedeniyle bir yılı aşkın süredir kısa çalışma ödeneğine mahkum edilen ve bu dönemde borçlanarak geçinmeye çalışan üyelerimizin, mevcut ekonomik koşullarda dayatılan asgari ücretle yaşayacak halleri kalmamıştır. Yıllardır ofislerde, yemekhanelerde, yurtlarda, kantinlerde, otoparklarda, kreşlerde üniversitenin tüm yükünü omuzlayan işçilerimizin, bu angaryaya dayanacak halleri kalmamış ve bıçak kemiğe dayanmıştır.

Rektörlük kendi imzaladığı sözleşme hükümlerini iki aydır uygulamayarak, toplu iş sözleşmesinde yer alan “karşılıklı iyi niyet ve güvenle iş barışını sağlamak” amacına da aykırı davranmaktadır.

Taraflar arasındaki iyi niyet, güven ve iş barışını tehlikeye atan Rektörlük, yüzlerce hukuki başvurunun önünü açmak suretiyle de faiz, yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerinden doğacak kamu zararına Zemin hazırlamaktadır.
Rektörlüğün bu hukuk tanımaz tavrına, Sosyal İş Sendikası ile Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu sessiz kalmayacak ve sonuna kadar sürecin takipçisi olacaktır.

İş Kanunu, ücretin gününde ödenmemesi halinde işçilerin iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabileceğini ve bu durumun toplu bir nitelik kazanmasının yasaya aykırı olmadığını açıkça vurgulamaktadır.

Ülkemizin en köklü ve saygın kurumlarından Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’nün imzaladığı sözleşmeyi tanımaması adaleti zedelemekte, kamuya ve kurumlara güveni sarsmaktadır. Ağır mağduriyet yaşatılan Hacettepe Üniversitesi işçisi yalnız ve çaresiz değildir. Toplu iş sözleşmesinin ücret zamları ile diğer parasal hükümlerinin ayrımsız olarak ve derhal tüm üyelerimize uygulanmaması durumunda tüm yasal ve demokratik haklarımızı kullanmaktan çekinmeyeceğimizi belirtiyor, iş barışının bozulmasındaki tüm sorumluluğun, imzaladığı sözleşmeye uymayarak hukuku açıkça ihlal eden Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü olacağının bilinmesini istiyoruz.''