Karar'da yer alan habere göre; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Pendik Belediyesi’nin Kurtköy Mahallesi 3967 ada 21 parselle ilgili olarak istediği imar planı değişikliği teklifini görüştü. AK Partili Pendik Belediyesi, mevzuata aykırı olarak yaptığı plan değişikliği ile 2017 yılında park alanını satmış, Mahkeme de plan değişikliğini iptal edince zor durumda kalmıştı.

Meclis’e sunulan İmar Komisyonu Raporu’na göre, 2012 yılında yapılan üst ölçekli planlarda söz konusu parsel park alanındaydı. Mevzuat gereği plan değişikliklerinde önce üst ölçekli planlarda daha sonra, üst ölçekli planlara uygun alt ölçekli planlarda değişiklik yapılması gerekiyordu.

Üst ölçekleri planları yapma yetkisi Büyükşehir Belediyelerinde, alt ölçekli planları yapma yetkisi ise ilçe belediyelerinde. Pendik Belediyesi, üst ölçekli planlarda değişiklik yapılmadan, alt ölçekli planlarda yaptığı değişiklik ile park alanını 2017 yılında sattı.

İstanbul 3. İdare Mahkemesi, üst ölçekli planlarda değişiklik yapılmadan Pendik Belediyesi’nin alt ölçekli planlarda yaptığı plan değişikliğini 30 Eylül 2019’da iptal etti. Ancak parseli satın alan şirket Mahkeme sonuçlanmadan, ilçe belediyesinin verdiği ruhsatla söz konusu yere 5 katlı iş merkezi inşa etti.

 AKP'Lİ BELEDİYE TAZMİNATLA KARŞI KARŞIYA KALDI

Pendik Belediyesi, 2017 yılında sattığı park alanına yapılan inşaat, Mahkeme kararı ile plansız kalınca tazminat ödemeyle karşı karşıya kaldı. Bunun üzerine ilçe Belediyesi üst ölçekli plan değişikliği teklifi hazırlayarak İBB’ye sundu. Yasa gereği üst ölçekli plan değişikliği teklifleri Büyükşehir Belediyeleri tarafından onaylanması gerekiyor. 4 yıl önce yapılması gereken plan değişikliği teklifi, 27 Ocak 2021 tarihinde İBB’ye geldi.

AKP GRUBU AKP'Lİ BELEDİYEYİ KURTARDI

İBB Planlama Müdürlüğü, iptal edilen park alanına karşı önerilen park yerinin 750 metre uzaklıkta olduğu, iptal edilen park alanının yaklaşık 3 bin metrekare büyüklüğünde, önerilen park yerinin ise yaklaşık bin 800 metrekare büyüklüğünde olduğu için eş değer nitelikte olmadığı, teklife konu parselde bulunan yapının plan kararlarına aktarılmasının amaçlandığını belirten görüşünü İBB Meclisine iletti.

Ancak, AKP grubunun çoğunlukta olduğu İBB Meclisi, AK Partili Pendik Belediyesi’nin istediği imar planı değişikliğini oy çokluğu ile kabul etti.

CHP ve İYİ Parti grupları söz konusu teklife ret oyu verdi.