Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) sosyal medyada ABD eski başkanı Barack Obama ve AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karikatürü paylaşan, Suriye’ye operasyona tepki gösteren Vedat Şorli, paylaştığı görseller nedeniyle iki ay tutuklu kalmış, 11 aylık cezası da daha sonra beş yıl süreyle ertelenmişti. Şorli kararı AİHM’e taşımıştı.

AİHM, başvuruya ilişkin kararını verdi.

''KORUMA AYRICALIĞI GELİŞMEZ''

AİHM kararında şu ifadeler kullanıldı: “Özünde hiç bir şey, başvurucunun gözaltına alınıp geçici amaçla tutuklanması, hükmün ertelenmesi yoluyla da olsa Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 299’uncu (cumhurbaşkanına hakaret suçu) maddeden mahkum edilmesini meşru gösteremez. Ceza, kamu yararı olan meseleleri gündeme getirmede birey üzerinde caydırıcı etki yapar.

Tartışmaya konu TCK 299 prosedürüne dair pratik, ne Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) ruhuyla ne de ifade özgürlüğü ile bağdaşır. Devlet, cumhurbaşkanının itibarını savunmayı amaçladığında ona özel bir koruma ayrıcalığı geliştiremez.”

TÜRKİYE MAHKUM EDİLDİ

TCK 299’un AİHS ve AİHM’nin yerleşik içtihadı ile uyumlu hale getirilmesini isteyen mahkeme, ilk defa TCK’nın cumhurbaşkanına hakaretle ilgili maddesi hakkında bu denli net bir karar açıklamış oldu.

Mahkeme ayrıca Türkiye’yi Şorli’ye 7 bin 500 avro tazminat ödemeye mahkum etti.