Boğaziçi Üniversitesi mezunları, kayyum rektöre karşı Boğaziçili akademisyenlerin hukuk mücadelesine destek vererek “Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz” dedi.

Boğaziçi Mezunları, Boğaziçili akademisyenlerin açtığı davayla ilgili “rektör atamasının iptali” talebiyle müdahillik dilekçesini Danıştay’a iletti. Sonrasında basın açıklaması yapan Boğaziçi Mezunları, Melih Bulu’nun anti-demokratik bir kararname ile “tepeden inme bir şekilde atanmasının Anayasaya aykırı ve hukuk dışı bir uygulama” olduğunu söyledi.

“BOĞAZİÇİ SUSMAYACAK”

Rektör atamasının üniversitenin kurumsal özerkliğine ve akademik özgürlüğüne zarar verdiğini ifade eden Boğaziçi Mezunları, “Toplumsal sorumluluklarımız dahilinde, kamu yararını da gözeterek özgür ve demokratik bir toplum ve üniversite için hukuki süreçlere müdahil olmayı görevimiz kabul ediyoruz. Rektör atamalarını, Türkiye’de yaşanmakta olan otoriterleşmenin, artan siyasal baskının, toplumsal barış ve çeşitliliğe karşı engellemelerin bir parçası, dolayısıyla tüm üniversitelerin ve toplumun zararına bir uygulama olarak görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi mezunları olarak taleplerini ise şu şekilde sıraladı:

“Rektörlerin tüm üniversitelerde, çoğulcu, katılımcı müzakere süreçleriyle belirlenmesi, bu bağlamda Melih Bulu’nun istifası,

Akademik kadroların ve üniversite yöneticilerinin kurumsal özerklik ve kurum içi demokrasi temelinde belirlenmesi,

Boğaziçi Üniversitesi’nin akademik kurullarının ve senatosunun iradesini yok sayarak gece yarısı kararnamesi ile açılan iki fakülte kararının iptali,

Akademisyenlerin ve öğrencilerin hedef gösterilmesinin ve tutuklanmasının; polis şiddetinin, kampüs içindeki polis varlığının ve çevresindeki ablukasının son bulması,

BÜLGBTİ+ kulübü dahil, hiçbir öğrenci topluluğu faaliyetinin engellenmemesi, Cinsel Tacizi Önleme Komisyonu CİTÖK’e dokunulmaması,

Boğaziçi Üniversitesi’nin bir bileşeni olan biz mezunların üniversite yerleşkelerine girişlerindeki engellerin derhal ve koşulsuz kaldırılması,

Din, dil, ırk, mezhep, etnik köken, fikir, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, yaş, her türlü engellilik ve diğer nedenlerle ayrımcılığa yer vermeden, herkese adil ve eşit davranılması!

Akademisyenler, öğrenciler ve öğrenci aileleri ile birlikte, sonuç alana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz! Boğaziçi susmayacak.” (Pirha)