Aksoy Araştırma'nın yaptığı kontrollü normalleşme anketine göre, yeni düzenden memnun olanların oranı yüzde 48,9 olarak belirlendi.

"Yeni kontrollü normalleşmeden ne derece memnunsunuz?" sorusunun cevabının arandığı ankette; katılımcıların %48,9’u yeni normalden memnun olduğunu (6 ve üzeri puan), %34,1 ise memnun olmadığını (4 ve altı puan) ifade etti.

Yeni normalleşme adımlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi sizin görüşünüzü daha çok yansıtmaktadır? sorusunda;

Katılımcıların %41,7’si yeni normalleşme adımlarını yeterli bulurken %48,6’sı eski tedbirlerin devam ettirilmesi gerektiğini belirtti.