Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED), Boğaziçi Üniversitesi’ne daha önce AKP’den milletvekili aday adayı olan Melih Bulu’nun, herhangi bir seçim olmadan, cumhurbaşkanı kararıyla atanmasına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle, üniversiteye Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu rektör olarak atanmıştı. AKP’den milletvekili aday adayı olan Bulu'nun ataması 'kayyım' olarak değerlendirilerek büyük tepki topladı.

BÜMED'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: 

"Bilindiği üzere 1982 yılında YÖK’ün getirdiği, rektörlerin seçim yerine atama ile göreve gelmesi sistemi, başta Boğaziçi Üniversitesi olmak üzere pek çok üniversitede büyük rahatsızlık yarattı. Bu sebeple Mayıs 1992’de Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim üyeleri kendi seçimlerini gerçekleştirdi ve YÖK’e bildirmek üzere aday listelerini oluşturdu.

Boğaziçi Üniversitesi akademik kadrosunun başlattığı bu seçim yöntemi, diğer üniversiteler tarafında da benimsendi ve uygulanmaya başlandı. Bunun üzerinde 1992’de TBMM’den geçen bir kanunla o yıla kadar uygulanan ‘Görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak öğretim üyeleri tarafından 6 rektör adayı seçilerek belirlenir. Belirlenen rektör adaylarından YÖK kurulunun seçecek, üç aday atanmak üzere Cumhurbaşkanı’na sunulur. Cumhurbaşkanı bu üç adaydan birini rektör olarak atar’ kuralı yürürlüğe girdi.

Ancak 29 Ekim 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanan 676 nolu Kanun Hükmünde kararname ile rektörlük seçimleri kaldırıldı ve yerine ‘Devlet üniversitelerinde rektör YÖK kurulu tarafından önerilecek, profesör olarak en az üç yıl görev yapmış üç aday arasından Cumhurbaşkanınca atanır’ kuralı getirildi.  Bu KHK’nın yayımlanmasından sonra tüm üniversitelerin yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi’nde de rektörlerin atanması dönemi tekrar başladı.

Boğaziçi Üniversitesi’nin sahip olduğu özgürlükçü ve çoğulcu değerlerin ancak demokratik seçim yöntemi ile korunması ilkesinden vazgeçmeyerek, Türkiye’deki tüm üniversitelerde en kısa zamanda paydaşların sürece dahil edildiği demokratik seçim sistemine geçilmesini savunuyoruz.

Bu bağlamda, Boğaziçi Üniversitesi’nin 150 yılı aşan akademik geleceği ile şekillenmiş  değerlerini yaşatmak, üniversitemizin tüm birimlerinin ortak sorumluluğudur:

*Eğitimde ve araştırma mükemmeliyetçi

*Öğrenci odaklı

*Yönetimde ve akademik yaşamda özerk, özgürlükçü, demokratik ve katılımcı

*Farklılıklara saygılı, her türlü ayrımcılığa karşı ve fırsat eşitliği konusunda duyarlı

*Akılcı ve eleştirel düşünceyi özendiren

*Temel hak ve özgürlükleri savunan

*Kamusal ve sosyal sorumluluğu önemseyen

*Küresel sorunlara duyarlı ve çözüm geliştirmeyi amaçlayan

*Doğa ve çevre sorunlarına duyarlı

*Mezunlarla bağını güçlü ve sürekli kılan

*Kurumsal mirasını sahiplenen ve kurum kültürünü sürdürebilir kılmakta kararlı

Bu değerler doğrultusunda, "Boğaziçi Üniversitesi gelenisinin korunarak yarınlara aktarılması için yapılan tüm uygulamaların bilim odaklı olmasının takipçisiyiz. Üniversitemizin ilkeleri, düşünce özgürlüğü ve seçim iradesine yapılan müdahaleleri kabul etmiyoruz. BÜMED olarak; öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ve idari kadromuzun yanında olmaya devam edeceğiz”