Aslında "Girişimcilik" terimi son yıllarda herkesin tartıştığı bir konu olarak karşımıza çıkıyor. En basit anlamıyla kar elde etmek için tüm riski üzerine alan ve iş kurarak sorumluluk alan atılımcı kişilere girişimci diyoruz.

Girişimcilik ile ilgili herkesin bir fikrinin olduğunu görmekte mümkün. Teknolojinin hızla gelişmesi, insanların parlak fikirlerini hayata geçirme konusunda da etkili olmaya başladı.

Pek çok kişi akıllarına gelen fikirleri artık dile getirmeye başladılar. Kurumsal iş hayatından sıkılan kişiler kendi işlerini kurmak ve kendi fikirlerini harekete geçirmek için yeni girişimler peşinde koşmaya başladılar. Daha fazla para kazanmak, daha rahat çalışma koşullarına sahip olma isteği bu süreci hızlandırdı.

Kimlere Girişimci Diyoruz

Girişimci, en temel anlamıyla birlikte mal ve hizmet üretimi yapmak amacıyla, üretim unsurlarını en kazançlı koşullar altında bir araya getiren ve risk alan atılımcı kişilere denir. Girişimci kişilerin risk almaktan korkmamaları ve cesur davranmaları ayırt edici özelliklerindendir.

Girişimci olan kişilerin para kazanmak için ciddi bir çabaları vardır ancak aynı zamanda ekonomik bir değer üreterek ülkeye de katkı sağlamayı ihmal etmezler. Girişimci kişilerin hayata geçirmiş oldukları fikirler bir anlamda başka kişilere de istihdam sağlamayı amaçlar. Yeteneklerini, birikimlerini ve cesaretlerini bir araya getiren kişiler yeni bir iş kurdukları zaman girişimci olarak isimlendirilirler.

Bir Girişimcide Hangi Özellikle Bulunmalıdır?

Her iş kuran kişinin günümüzde girişimci olarak adlandırılması doğru değildir. Sadece iş kurmak ve para kazanmak girişimcilik olmadığı gibi pek çok farklı özelliği bir arada barındıran kişilerin sürece dahil olmaları gerekir. İş kuracak kişinin sadece tahminler ya da hislerle değil emin ve cesur adımlarla hareket etmesi gerekmektedir.

Kişinin kendine güvendiği ve uzun zamandır üzerinde çalışarak tüm hamleleri hesapladığı alanlarda iş kurması son derece önemlidir. Girişimci kişilerin kurdukları iş hakkında her zaman bir öngörüsü bulunmalıdır. Bu kişiler olumsuz durumları hesapladıkları zaman geri adım atmayı bilirler. Yaptıkları girişimlerde başarısız olmaları da bir seçenek olduğundan dolayı, işin tüm sorumluluğunu almaları beklenir.

Girişimci kişiler başka insanlara da ilham olurlar. Daima pozitif ve akılcı davranabilmesi beklenen bu kişilerin başka insanları motive ederek iş hayatında da liderlik etme potansiyellerinin bulunması son derece önemlidir. Başarılı olma isteği bulunan kişilerin hayatlarında girişimcilik adına önemli çalışmalar yapabilecekleri düşünülür. Bu kişiler bağımsız olarak çalışmaktan zevk aldıkları gibi, hangi alanda kazançlı işlerin olduğunu da doğru şekilde tespit ederler. Yatırım yapma, istihdam sağlama ve sürekli fikirlerini geliştirme eğilimindedirler.

Sadece İş Kurmak Girişimcilik Olarak Adlandırılamaz

Günümüzde kendi işini kuran herkes girişimci olarak adlandırılıyor. Ancak yukarıda saydığımız ve daha niceleri olan özellikleri barındırmayan kişilerin girişimcilik adına pek bir şey bilmediklerini söylemek yanlış olmayacaktır.

Hazır sermaye ve hazır fikirlerle harekete geçen kişiler sadece ekonomik açıdan kendilerine fayda sağlarlar. Ancak girişimci kişiler hayallerini gerçekleştirmenin hazzı ile hem pek çok insana hem de ekonomiye destek veren kişilerdir. Hayata ve fikirlerine karşı cesur davranmayan, iş fikri üretmek yerine hazır fikirler üzerinden hareket etmeyi tercih eden, liderlik vasfı gelişmemiş, iş dünyasına uzaktan bakan, çalışma azmi bulunmayan, ileri görüşleri olmayan ve tahminlerde bulunamayan, işi yönetmeyi bilmeyen kişilerin girişimci olmadıkları aşikar.

Günümüzde düzeltilmesi gereken bir yargı da kendi işini yapan herkesin girişimci olduğunun sanılmasıdır. Saydığımız bu özellikler bir anlamda girişimciliğin altın kuralları arasında yer alır.

Dijital Pazarlama ve Bankacılık Uzmanı

Nurkan Aydoğan