Anayasa Mahkemesi (AYM), perşembe günü çoklu baro düzenlemesine ilişkin kanunun iptal istemini esastan görüşerek karara bağlayacak.

Konuya ilişkin konuşan İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, “Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye yürümediği için alelacele kurulan barolar varlığının devam edeceğine yönelik bir kanı var. Bu kanı çok yanlış değil.

Bu durum mücadele edilmesi gereken bir alana davet ediliyor diye düşünmemiz lazım. İdare hukuku prensipleri uyarınca Anayasa Mahkemesi iptalinden sonra kararlar geriye yürümese bile Anayasa’ya kararına aykırı bir biçimde oluşturulmuş bir barodan söz edilmesi söz konusu olacak. Onun iptali için de ayrıca bir başvurunun yapılabileceği, mücadelenin yapılabileceği gibi görüşler var. Bunu kendi içimizde değerlendireceğiz” dedi.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, Durakoğlu, “Anayasa Mahkemesi sadece çoklu baro konusunu değil, temsil ile ilgili de karar verecek. Yani Anayasa Mahkemesi iki ana eksende onlarca maddeyi görüştürülecek. Geçmiş olan kanunun birkaç maddesi hariç bütün maddeleri görüşülecek” dedi. 

‘İPTAL KARARI ÇIKAR’

Kanundaki çoklu baro düzenlemesinin AYM kararıyla iptal edileceğini düşündüğünü söyleyen Durakoğlu, “Bu düzenleme Anayasa’nın pek çok maddesine aykırı. Temsiliyet konusuna da bakarsak o da iptal edilecek. Anayasa Mahkemesi’nin tabipler odası, eczacılar birliğiyle verdiği kararlar var. O kararlara göre kesinlikle iptal edilecek.

Akıl alır gibi bir şey değil. İstanbul’daki avukatların Türkiye’deki avukatlara oranı yüzde 37. Buna karşılık temsiliyet oranımız yüzde 24’tü. Değişen yasa bizim temsiliyetimizi 3,8’e indirdi. Bu çok adaletsiz bir durum” ifadelerini kullandı.

Yetki verilmesinin hemen arkasından, Kurucular Kurulu’nda avukatlar Necati Ceylan, Niyazi Paksoy, Cavit Tatlı ve Şengül Karslı’nın olduğu İstanbul 2 No’lu Barosu, dün Haliç Kongre Merkezi’nde genel kurulunu yaptı.

Baronun, genel kurulunu yapması için Avukatlık Yasası’nın 84. maddesine göre, 30 gün önceden genel kurul tebligatı yapmış olması gerekiyordu. Ancak baro, yetki belgesini aldıktan 3 gün sonra genel kurulunu toplayarak seçim yaptı. 

CHP’NİN İTİRAZI GÖRÜŞÜLECEK

Çoklu baro düzenlemesi olarak bilinen 7249 sayılı Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, TBMM Genel Kurulu’nda geçen 11 Temmuz’da kabul edildi, 15 Temmuz tarihli Resmi Gazete’de ise yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yasayla 5 binden fazla avukat bulunan illerde asgari 2 bin avukatla bir baro kurulabilmesi hükme bağlandı. CHP’nin düzenlemenin yürürlüklerinin durdurulmasına ilişkin yaptıkları başvuru ise AYM tarafından reddedildi.

Perşembe günü toplanacak AYM Genel Kurulu, CHP’nin çoklu baro kanununun iptali için yaptığı başvuruyu ise esastan görüşecek.