TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, AKP’nin meslek kuruluşlarının seçim sistemine müdahale amacıyla yapmak istediği yasa değişikliğiyle ilgili olarak başlattığı girişimlere tepki gösterdi. 

Yapılan açıklamada, "Bu nedenlerle, TMMOB Yasası değişikliğinin TBMM'nin Genel Kurul gündemine hiçbir şekilde gelmemesi gerekir." ifadeleri kullanıld. 

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu'dan yapılan açıklama şöyle oldu:

TMMOB’YE VE MESLEK ODALARIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ!

TMMOB (Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği) çatısı altında 1986 yılında kurulan, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Jeofizik Mühendisleri Odası (JFMO); çalışmalarını 11 Şube, 5 Bölge Temsilciliği ve 53 İl ve 8 ilçe temsilciliği ile Jeofizik Mühendisliği tüm yurtta, gelişmesini sağlamak, meslektaşlar arasında birlik ve dayanışmayı yaratmak, meslektaşlarının sorunlarını çözmek, kamu adına mesleki denetim kapsamında çalışmalar yürütmektedir.

Bu kapsamda, Jeofizik Mühendisliği, yer altı zenginliklerinin (maden, petrol, doğalgaz, jeotermel enerji) aranması, bulunması, yer altı suyu aramalarında, deprem bölgelerinin belirlenmesi, konut yapımı sürecinde zemin incelemeleri yaparak zemin özelliklerinin ortaya konması, hasarsız yapı testleri uygulayarak mevcut yapıların durumunu ortaya çıkarılması, arkeolejik alanların çevreye zarar vermeden bulunması v.b birçok alanda çalışmalar yapan bir meslek disiplinidir.

Meslek Odamızın; Yönetim, Denetleme ve Onur kurulları; her üyenin özgürce aday olup seçilebileceği demokratik bir seçim sonucunda oluşmaktadır.

Ülkemiz yüzyılın en büyük felaketi olan Covit-19 salgın hastalığı ile mücadele ederken, siyasal iktidar TMMOB, TTB (Türk Tabipler Birliği) ve TBB (Türk Barolar Birliği) gibi meslek kuruluşlarının kanununda değişiklik yapılması ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. Halkımızın, sosyal ve ekonomik zorluklar içinde olduğu ve gelecek kaygısı yaşadığı bugünlerde; akademik meslek odalarının yapısı ve seçim sistemlerinin değiştirilmesi amaçlı girişimler kaygı vericidir.

12 Eylül askeri yönetimi de, TMMOB kanunu üzerinde değişikliler yaparak TMMOB ve Odalarının çalışma alanlarını kısıtlayan maddeler getirdiği hepimizin malumudur.

Şimdi ise yeniden değişiklik yapılması istenen maddeler ile; TMMOB`nin özerkliğini, kamu yararına denetim yetkisini tamamen ortadan kaldırmak, işlevsiz, çalışamaz bir konuma getirilmek istenmektedir.

TMMOB`nin demokratik olan seçim sisteminin yerine getirilmek istenen, "Nispi Temsil Seçim Sistemi" ile yönetimlerde ve kurullarda uyumsuz, çalışmaların kilitlendiği, yönetmede kaosların olacağı bir ortam oluşacaktır.

Ayrıca; Kamu kurumu niteliğindeki odaların ilgili bakanlıklara bağlanması özerkliğini engelleyen bir hükümdür. Mühendislik ve mimarlık mesleğinin etik değerlerinin önünde bir engeldir. Ayrıca fikri ve sanatsal özgürlüğünün gelişmesini engelleyecektir.

Mühendis ve mimar odaları meslektaşlarının etik davranışlarından sorumlu oldukları kadar topluma karşı da sorumludurlar. Bu görevlerini özerk kuruluşlar aracılığı ile yerine getirebilirler.

Sonuç olarak; bugün TMMOB`nin kamu yararına yapmış olduğu çalışmalar ve denetim mekanizması ortadan kalkacaktır.

Bu bağlamda; TMMOB ve meslek odalarının, ülkenin, toplumun ve üyelerinin yararına yaptığı kamusal denetimlerden rahatsız olan çevreler, bu kuruluşların bağımsız ve özerk yapılarını ortadan kaldırmak için çaba harcanmasını doğru bulmuyoruz.

TMMOB ve bağlı Odalar;

• Yer altı zenginliklerimizin talan edilmesine,

• Depremler ve Doğal afetler için uygun olmayan alanların yapılaşmaya açılmasına,

• Tarım alanlarının yok edilmesine,

• Ormanlarımızın katledilmesine,

• Çevremizin kirletilmesine,

• Yanlış imar uygulamalarına,

karşı tabii ki sessiz kalamaz, kalmayacaktır.

Bu nedenlerle, TMMOB Yasası değişikliğinin TBMM` nin Genel Kurul gündemine hiçbir şekilde gelmemesi gerekir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu