Söz konusu iddiaları Meclis gündemine taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yanıtlanmak üzere soru önergesi verdi.

"Batman AÇSH Müdürlüğü’nün bir hak ve yükümlülük olan “korunma talep etme” hakkı talep eden emekçileri il dışına sürgün ettiği haberleri basına yansımıştır." diyen Tanrıkulu, şu soruların yanıtını istedi:

1. Batman Sosyal Hizmet çalışanlarının Vefa Destek Projesi kapsamında koruyucu ekipman olmadan çalışmaya devam etmenin hem halk sağlığını hem de kendi sağlıklarını tehdit ettiğini belirtmeleri akabinde haklarında soruşturma açıldığı ve idari para cezası uygulandığı iddiaları doğru mudur?

2. Vefa Destek Projesi kapsamında koruyucu ekipman yetersizliğini belirtmesinin ardından toplam kaç çalışan rotasyona uğramıştır?

3. Bahse konu iddia doğru ise kaç çalışan hakkında soruşturma başlatılmış ve rotasyona uğramıştır? Ayrı ayrı belirtilmek üzere açılan soruşturmaların gerekçeleri nedir?

4. Koruyucu ekipmanları kullanmadan çalışanların, kronik hastalar ve 65 yaş üstü vatandaşlar ile temasta bulunduğu iddiası doğru mudur?

5. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri dikkate alınmadan çalışanların sahaya gönderilme gerekçesi nedir?

6. Çalışanların koruyucu ekipman eksikliği kim veya kimler tarafından denetlenmektedir? Çalışanların koruyucu ekipman eksikliği bulunmasına rağmen sahaya çıkmalarını engellemeyen kişi yada kişiler kimlerdir? Bahse konu kişi ya da kişiler hakkında başlatılmış bir soruşturma bulunmakta mıdır?

7. 10 Mart - 25 Mayıs 2020 tarihleri arasında Batman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne kaç adet maske, eldiven, önlük, siperlik, dezenfektan ve kolonya alınmıştır?

8. 10 Mart - 25 Mayıs 2020 tarihleri arasında Batman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne alınan koruyucu ekipmanlar nelerdir?