Bursa’da köylerini korumak için gece gündüz nöbet tutan Karaağız köylüleri, biyokütle enerji santralına karşı açtıkları son davayı da kazandı.

Gece gündüz köyleri için nöbet tutanlar arasında kadınlar hep ön saflardaydı...

Mahkeme, Büyükorhan Belediye Başkanlığı tarafından santrala yapı ruhsatını iptal etti. Mahkeme santral projesinin hayata geçmesi durumunda geri dönüşü olmayan zararlara neden olacağına dikkat çekti.

Yeraltı suları zarar görecek

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Büyükorhan Belediyesi Başkanlığı, Karaağız köyüne kurulması planlanan Biyokütleden Elektrik Eldesi Tesisi için 9 Ağustos 2018 tarihinde rapı ruhsatı vermişti.

Köylüler santral kurulması planlanan alanın orman alanında kaldığı, santralın karbon salınımına neden olacak katı yakıtların kullanılacağı küçültülmüş bir termik santral olduğu, arkeolojik sit alanının yok sayıldığı gibi gerekçelerle ruhsatın iptali davası açtı.

Bursa 1. İdare Mahkemesi köylüleri haklı bularak 28 Haziran’da ruhsatı iptal etti. Santralın kurulmasına izin veren imar planlarının iptaline ilişkin verilen mahkeme kararına atıfta bulunan heyet, santral kurulmak istenen alana ilişkin yeterli inceleme, araştırma, etüt ve eşik analizi çalışmaları yapılmadığına dikkat çekti.

Ayrıca mahkeme kararında bölgede santralın tarım atığı olarak kullanılacağına taahhüt ettiği zeytin ve şeftali yetiştiriciliğinin yapılmadığı anlatıldı.

Yeraltı sularının zarar göreceğinin altı çizilen kararda ruhsatın hukuka aykırı hale geldiği ifade edildi.