• BIST 105.026
  • Altın 163,361
  • Dolar 3,9326
  • Euro 4,6599
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 4 °C

Elektrikte 120 lira tüketmeden ödedik

Elektrikte 120 lira tüketmeden ödedik
Türkiye’deki havuz sistemi yüzünden kaçak elektrik kullanımının faturası diğer abonelere yansıyor. Bu yüzden her yıl dürüst vatandaş fazladan 120 TL ödüyor

SÖZCÜ - Ka­çak elek­trik kul­la­nı­mı­nın fa­tu­ra­sı di­ğer abo­ne­le­re de çı­kı­yor. Dü­zen­li ola­rak fa­tu­ra­sı­nı öde­yen dü­rüst va­tan­daş­lar, elek­tri­ği­ni ka­çak ola­rak kul­la­nan­lar için de faz­la­dan 120 li­ra da­ha öde­me ya­pı­yor.

Dic­le Elek­trik Söz­cü­sü Meh­met Gö­kay Üs­tün, ka­çak elek­trik kul­la­nı­mı­nın yay­gın ol­du­ğu Gü­ney­do­ğu il­le­rin­den tah­sil edi­le­me­yen her ku­ru­şun, Tür­ki­ye­’de­ki ha­vuz sis­te­mi uy­gu­la­ma­sı se­be­biy­le bor­cu­nu tam öde­yen ül­ke ge­ne­lin­de­ki abo­ne­le­ri et­ki­le­di­ği­ni söy­le­di. Üs­tün, “Bu ka­çak ora­nı­nın abo­ne ba­şı­na ay­lık or­ta­la­ma­da 10 li­ra ma­li­ye­ti var. Bu da yıl­lık 120 li­ra de­me­ktir” de­di.

İKİ BARAJA EŞİT

Üs­tün, ağır sa­na­yi ol­ma­yan böl­ge­de elek­trik tü­ke­ti­mi­nin ne­den faz­la ol­du­ğu hakkın­da da açık­la­ma­lar­da bu­lu­na­rak, ka­yıp ka­ça­ğın özel­lik­le be­lir­li abo­ne­ler­de yoğun­laş­ma­sı­nın bu so­ru­nun ba­şın­da gel­di­ği­ni söy­le­di.

Böl­ge­de elek­tri­ğin yük­sek oran­da ka­çak kul­la­nıl­dı­ğı yer­le­rin ba­şın­da, bü­yük tarım iş­let­me­le­ri­nin su­la­ma alan­la­rı­nın gel­di­ği­ne dik­ka­ti çe­ken Üs­tün şun­la­rı söy­ledi:
“Böl­ge­de kul­la­nı­lan ka­çak elek­tri­ğin 4’te 1’i­nin su­la­ma­lar­da kul­la­nıl­ma­sı ve bu­ralar­da da ka­yıp ka­çak ora­nı­nın çok yük­sek ol­ma­sı, abo­ne ba­şı­na tü­ke­ti­mi, Tür­ki­ye or­ta­la­ma­sı­nın 2.2 ka­tı­na ka­dar çı­kar­tı­yor. Bu ra­kam Tür­ki­ye ge­ne­li abo­ne ba­şı ay­lık tü­ke­tim­de 556 ki­lo­vat iken, Dic­le Böl­ge­si­’n­de bu ra­kam 1234 ki­lo­vat ola­rak gö­rü­lü­yor. Böl­ge­de Di­yar­ba­kır, Şan­lı­ur­fa, Mar­din, Bat­man, Si­irt ve Şır­na­k’­ta ka­çak elek­trik kul­la­nım ora­nı, Ke­ban ve Ka­ra­ka­ya ba­raj­la­rı­nın yıl­lık üret­ti­ği elek­trik mik­ta­rı­na ula­şı­yor. Bu iki bü­yük ba­ra­jın üret­ti­ği ka­dar elek­trik böl­ge­de ka­çak ola­rak kul­la­nı­lı­yor.”


Böl­ge­de elek­trik tü­ke­ti­mi­nin çok önem­li öl­çü­de be­del­siz ger­çek­leş­ti­ği­ni kay­de­den Üs­tün, “Bu da bü­yük bir is­ra­fa yol açı­yor. Bu is­raf abo­ne­nin nor­mal­de tü­ke­te­ce­ği elek­tri­ği 2-3 kat faz­la kul­lan­ma­sı­nı be­ra­be­rin­de ge­ti­ri­yo­r” di­ye ko­nuş­tu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.