Türkiye’nin ulusal sismik araştırma gemilerinden Oruç Reis’in işletilmesi için hizmet alım ihalesi açıldı. İhaleyi alan, gemiyi iki yıl işletecek. Üstelik mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin kriter de yok. En avantajlı teklif sadece fiyata göre belirlenecek.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün (MTA) ihale ilanı yayımlandı. Son olarak Marmara’da petrol ve gaz arayan Oruç Reis araştırma gemisinin işletilmesi hizmet alımı, açık ihale usulü ile ihale edilecek. İhaleyi kazanan, gemiyi 730 gün (2 yıl) işletecek. MTA’daki ihale 30 Mayıs’ta saat 10.30’da düzenlenecek.

İhaleye katılma şartlarına göre, işletmeyi alan firma taşeron şirket çalıştıramayacak. İhaleye katılacaklarda ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin kriter öngörülmedi. Ayrıca yapılacak iş, teknik bir iş olmasına karşın, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter de yer almadı. 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek. İhaleye yerli yatırımcıların yanı sıra yabancı istekliler de katılabilecek. Yerli istekliler lehine yüzde 15 oranında fiyat avantajı sağlanacak. İstekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecek. Tekliflerin geçerlilik süresi 60 gün olacak. İhaleye konsorsiyum olarak da teklif verilemeyecek