Avukatlık ücretlerinde değişiklik

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne (AAÜT) yüzde 70 ile yüzde 199 arasında zam yapıldı.

Avukatlık ücretlerinde değişiklik

Türkiye Barolar Birliği'nin hazırladığı yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tarifede avukatlara davalar, yürütülecek iş ve işlemler karşılığında ödenecek yeni ücretler yer aldı.

Tarifeye göre, ceza soruşturma evresindeki işler için 2 bin 800, sulh hukuk mahkemelerindeki davalar için 5 bin 500, sulh ceza ve infaz hakimliklerinde takip edilen davalar için 4 bin, asliye mahkemelerindeki davalar için 9 bin 200, ağır ceza mahkemelerindeki davalar için 17 bin 400 lira avukatlık ücreti alınacak. Ücret, uluslararası yargı yerlerindeki duruşmasız işlerde 33 bin 300, duruşmalı işlerde 57 bin 600 lira olacak.

Yeni tarifeye göre, Yargıtay'da görülen ilk derece davalar için 17 bin 800 lira, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay’da temyiz yoluyla görülen işlerin duruşması için 8 bin 400 lira avukatlık ücreti ödemesi yapılacak.

SÖZLÜ DANIŞMANLIK ÜCRETİ 1200 TL'YE YÜKSELDİ

Yeni ücret tarifesine göre, büroda sözlü danışmanlıkta ilk bir saat için 675 TL olan ücretlendirme bin 200 TL'ye, takip eden her saat için 405 lira 700 TL'ye, çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışmanlıkta ilk bir saate kadar bin 405 TL olan tarife 2 bin 500'e, izleyen her saat için belirlenen 695 lira bin 300'e, her türlü dilekçe, ihbarname, ihtarname ve protesto düzenlenmesinde bin 30 TL olan tarife bin 900'e, kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin hazırlanmasında bin 350 TL olan ücretlendirme 2 bin 300 TL'ye, tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi gibi belgelerin hazırlanmasında 4 bin 100 lira olan tarife ise 10 bin TL'ye yükseltildi.

Etiketler
Asgari Ücret