Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu ile cumhurbaşkanına, tütün mamulleri ve otomotivde ÖTV'yi 3 katına kadar çıkarma yetkisi verildi.

Yasa, daha önce cumhurbaşkanına ÖTV'yi bir katına kadar artırma yetkisi veriyordu. Yeni düzenlemeyle cumhurbaşkanına, ÖTV'yi 3 katına kadar artırmayla birlikte "mallar için farklı matrah grupları oluşturma” yetkisi de verildi.

YILLIK GEÇİCİ VERGİ BEYENNAMESİ VERME SAYISI 4'TEN 3'E İNDİ

Vergi Usul Kanunu ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun getirdiği diğer yenilikler şöyle:

- Yıllık geçici vergi beyannamesi verme sayısı 4'ten 3'e indi. Gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyanname tarihleri 1 ay öne çekildi. Elektronik ortamda vergi daireleri kurulacak.

KARAVANLARDAN SABİT YÜZDE 45 ÖTV ALINACAK

- Mevcutta motor silindir hacmi ve matrahına göre vergilendirilen karavanlardan sabit yüzde 45 ÖTV alınacak.

- ATV ve UTV olarak isimlendirilen dört tekerli arazi araçlarından yüzde 25 oranında ÖTV alınacak.

KONAKLAMA VERGİSİNDE ERTELEME

- Konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2023'e ertelendi.

- Varlık yönetim şirketlerine, kuruldukları takvim yılı ve bu yılı izleyen 5 yıl süresince uygulanan damga vergisi, harç ve kaynak kullanımı destekleme fonu istisnası sürekli hale getirilecek.

- Söz konusu şirketlere tanınan banka ve sigorta muameleleri vergisine ilişkin istisna kaldırılacak.