Ufuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tomanbay, dolardaki yükseliş dolayısıyla yaptığı açıklamada, özel sektör firmalarının döviz borcunun Ağustos ayı itibariyle 222.8 milyar dolar dolayında olduğuna dikkat çekerek, “TL olarak yeterli gelir elde edemeyen özel sektör firmaları borçlarını ödeyememe ve iflas riski ile karşı karşıyadır. Bu gelişme de bankacılık sektöründe büyük bir kredi riskini tetikleyebilir. Bu gelişmeler ekonomimizin hızla bir stagflasyon yani durgunluk içinde enflasyon krizine girmesine yol açabilecektir” dedi.

Ufuk Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Tomanbay, ekonomide hem uluslararası düzeyde hem de ulusal düzeyde yaşanan çeşitli ekonomik ve siyasal olaylar nedeniyle belirsizliklerin artarak sürdüğünü belirtti.

Prof. Dr. Mehmet Tomanbay, “Bir yandan ABD’nin başlattığı ticaret savaşlarının yarattığı global düzeydeki belirsizlikler öte yandan da ulusal düzeyde özellikle son haftalarda rahip Brunson olayı nedeniyle ABD ile ortaya çıkan ihtilaf ve ABD’nin ve Türkiye’nin birbirlerine karşılıklı aldıkları Bakan düzeyindeki yaptırım kararları ekonomide karamsarlığı her geçen gün arttırmaktadır.” dedi.
Bu belirsizliğin finansal piyasalara ve özellikle de döviz kurlarına yansıdığını belirten Prof. Dr.Tomanbay, TL’nin ABD Doları karşısında yılbaşından bugüne değer kaybının yüzde 37’lere vardığına dikkat çekti.

Aynı kaybın EURO içinde söz konusu olduğunu ifade eden Ufuk Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tomanbay, şunları kaydetti:

“Dolar Bugün itibariyle (7 Ağustos 2018) piyasalarda 5.30’u aşmış durumdadır. Sadece günlük artışlar bile yüzde 4-5’ler düzeyine gelmektedir. Borsa ise düşmektedir.Piyasalardaki bu gelişmeler ekonomide bir krizi tetiklemeye aday gelişmelerdir. Özellikle döviz kurlarındaki bu aşırı ve hızlı artışın ekonomiye birkaç olumsuz etkisi olmaktadır: Kurlardaki bu aşırı artış enerji ve hammadde gibi girdiler açısından dışa bağımlı olan ülkemizde ithal malların fiyatlarını hızla arttırmakta bu da enflasyonu arttırmaktadır. MB enflasyon hedefini beş puan birden arttırarak 2018 yılı sonu için yüzde 13.4’e yükseltmiştir. Enflasyon yoksullaşma demektir. Öte yandan yoksullaşma ve artan girdi maliyetleri nedeniyle ekonomik büyüme de hızla düşmeye başlamıştır. Büyüme de azalma ise işsizlik ve yoksullaşmayı daha da arttıracaktır.”

“Bir önemli ve büyük risk ise döviz ile borçlanan özel sektör şirketlerinin artan kur nedeniyle borçlarını ödeyememe ve kapanma riskidir” diyen Prof. Dr.Tomanbay, özel sektör firmalarının döviz borcunun Ağustos ayı itibariyle 222.8 milyar dolar dolayında olduğuna dikkat çekti.

Prof. Dr. Mehmet Tomanbay, şöyle konuştu:

“Artan kur nedeniyle özel sektörün TL cinsi dış borcu bir hafta gibi kısa bir sürede 100 milyar TL’den fazla artmıştır ve artmaya devam etmektedir. TL olarak yeterli gelir elde edemeyen özel sektör firmaları borçlarını ödeyememe ve iflas riski ile karşı karşıyadır. Bu gelişme de bankacılık sektöründe büyük bir kredi riskini tetikleyebilir. Bu gelişmeler ekonomimizin hızla bir stagflasyon yani durgunluk içinde enflasyon krizine girmesine yol açabilecektir. Hızla gerekli önlemler alınmalıdır. Özellikle ekonomiye ve ekonomi idaresine duyulan güvenin arttırılabilmesi için öncelikle ABD ile rahip Brunson krizinin diplomatik yollarla çözümü önemlidir. Öte yandan da Hükümetin ekonomi ile ilgili Bakanları ve yetkilileri ile Merkez Bankası birlikte uyum içinde gerekli ekonomik önlemleri almalıdırlar.”