Borsada değer kaybının önlenmesi gerekçesi ile yapılan düzenlemenin, özellikle borsadan kaçışı artırabileceği belirtiliyor. Yeni karar; şirketlerin sahibini, ailesini, üst düzey yöneticilerini ve denetleyenleri kapsıyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ‘piyasa bozucu eylemler’i düzenleyen tebliğin 4’üncü maddesinde dikkat çekici bir değişiklik yaptı. Karara göre, 31 Ağustos’a kadar Borsa İstanbul pay piyasalarında gerçekleştirilecek pay alımlarının Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 4’üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında değerlendirilmemesine karar verdi. Dolayısıyla şirketlerin iç bilgilerini bilen sahipleri, sahiplerinin aileleri, üst düzey yöneticileri ve o şirketleri denetleyenler; şirketlerin hisselerini alabilecekler.

SPK’dan yapılan açıklamaya göre, Kurul Karar Organı’nın toplantısında alınan değişiklik kararı şöyle: “Kurul Karar Organı’nın 13 Temmuz 2018 tarihli toplantısında,VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 4/3 maddesi ve söz konusu Tebliğ hükmünün uygulanması hakkındaki 28 Mayıs 2014 tarihli ve 16/514 sayılı Kurul Kararına ilişkin olarak, kurulumuz kararı tarihi olan 13 Temmuz 2018 tarihinden 31 Ağustos 2018 tarihine kadar Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında gerçekleştirilecek pay alımlarının VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında değerlendirilmemesine karar verildi.”

Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası, pay piyasası ihraççıları ve yakınlarının sermaye piyasalarında yapacağı işlemleri düzenliyordu. Bu işlemler bugüne kadar ‘içeriden bilgi edinme’ olarak nitelendirilerek tespit edilmesi halinde cezai müeyyide gerektiriyordu.

BORSAYI NASIL ETKİLER?

Yeni karara göre, ihraççılar tarafından düzenlenen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarının hazırlandığı hesap döneminin bitimini izleyen günden söz konusu tablo ve raporların kamuya duyurulmasına kadar geçen süre içerisinde, içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişilerin veya söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişilerin ilgili sermaye piyasası araçlarında işlem yapmaları piyasa bozucu eylem olarak değerlendiriliyordu.

Dolayısıyla şirketlerin bilanço bilgileri kamuoyuna duyurulmadan önce şirketin kendi bünyesinde bulunanlar ve aileleri tarafından değerlendirilerek hisse alımı yapılabilecek.

Uzmanlar söz konusu kararın gerekçesinin, aşırı değer kaybını önlemek olduğunu ancak bu kararın aynı zamanda şirketlerin hisselerinin daha da düşeceği beklentisi doğurduğunu belirtiyorlar. Kararın ardından özellikle son haftada yoğun satış yapan yabancıların bu satışları artırabileceği yorumunda da bulunuluyor.