Sağlık kuruluşlarında 2019 yılında toplanan tıbbi atığın yüzde 91.3'ü sterilize edilerek depolama alanlarına, yüzde 8.7'si ise yakma tesislerine gönderilerek, 2018 yılında toplanan tıbbi atığın, yüzde 92.3'ü sterilize edilerek depolama alanlarına, yüzde 7,7'si ise yakma tesislerine gönderilerek bertaraf edildi.

Sağlık kuruluşlarından toplanan 90 bin 920 ton tıbbi atığın yüzde 82.8'i 30 büyükşehirde toplandı. Toplam tıbbi atığın yüzde 24.6'sı İstanbul, yüzde 7'si Ankara ve yüzde 6.7'si İzmir olmak üzere, yüzde 38.4'ü bu üç büyükşehirde bulunan sağlık kuruluşlarından toplandı.